Skip to main content

Pressmeddelanden

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 november 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 november 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2019 08:42 CET

Erik Olsson Bostadsindex visar att visningsbesökarna är mindre nervösa och att de har en mer positiv marknadstro. De kalkylerar med lägre bolåneränta när de planerar sina bostadsköp. Det gör dem känsligare för ränteökningar. Samtidigt minskar en lägre belåningsgrad räntekänsligheten. Om inte räntebeslutet i december skapar oro räknar vi med en stabil bostadsmarknad resten av året.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 17 oktober 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 17 oktober 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2019 13:22 CEST

Vi tycker bostadsmarknaden är minst lika stark som tidigare. Utbudet matchas av efterfrågan så marknaden blir balanserad och stark med stabila priser. Den positivare marknadspsykologin som Erik Olsson Bostadsindex visade är självuppfyllande. Konjunkturavmattningen, som ger låga räntor, är positiv så länge inte konjunkturen dämpas så mycket att hushållen oroas över det istället.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 september 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 september 2019

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 06:01 CEST

Erik Olsson Bostadsindex visar att visningsbesökarna är nervösa samtidigt som de har en mer positiv marknadstro. När de planerar sina bostadsköp kalkylerar de med en högre bolåneränta, vilket ger motståndskraft mot ränteökningar och ändrade regler, men även med en hög belåningsgrad som ökar räntekänsligheten. Om oron inte ökar räknar vi med en fortsatt balanserad bostadsmarknad i höst.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 augusti 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 augusti 2019

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2019 06:00 CEST

På Erik Olsson Fastighetsförmedling har vi sålt många bostäder i sommar. Om färre osålda bostäder kommer tillbaka blir utbudsökningen i höst mindre. Det stabiliserar marknaden på ett värdefullt sätt. Marknadsläget i säsongsstarten styr marknadspsykologin på ett sätt som präglar bostadsmarknadens utveckling i höst genom att det avgör om efterfrågan kommer att matcha det stora utbudet eller inte.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 juli 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 juli 2019

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2019 10:29 CEST

Om trenden med positiv marknadspsykologi står sig eller ej beror mycket på vad det görs för politiska utspel om ränteavdrag och annat som berör bostadslån. Tack vare att det såldes många bostäder i våras blir det mindre osålt som läggs till den stora utbudsökningen av nyproduktion och successionsbostäder. Det ökar chansen att efterfrågan matchar utbudet även efter sommaren.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 juni 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 juni 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 10:41 CEST

Trenden med positivare marknadspsykologi som Erik Olsson Bostadsindex fångade upp redan i våras har blivit självförverkligande. Ett stort utbud var ingen överraskning, men efterfrågan har matchat så att det har sålts många bostäder till bibehållna priser. En låg andel osålt och många sålda bostäder under vår och försommar ger en stabilare marknad när allt startar igen efter semestern.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 17 maj 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 17 maj 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 09:00 CEST

Erik Olsson Bostadsindex visar att visningsbesökarna har positivare syn på bostadsprisernas utveckling. De kalkylerar med högre bolåneränta som ger bättre motståndskraft mot ränteökningar och regelförändringar när de planerar sitt bostadsköp. Trots att prisförväntningarna har ökat är förväntningarna fortfarande lågt ställda, och kombineras med oro för den egna ekonomin.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 april 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 april 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2019 09:00 CEST

En fortsatt stor efterfrågan möter det stora utbudet av bostäder, vilket ger en stabil och balanserad marknad. Att det sålts färre bostäder i Stockholm under första kvartalet i år är troligtvis inte en trend som väntas sprida sig, utan snarare en effekt av att det är som mest utmanande att finansiera ett bostadsköp där priserna är som högst.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 mars 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 mars 2019

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 09:32 CET

Att efterfrågan matchar utbudet ger en stabil marknad. Erik Olsson Bostadsindex visar att marknadsklimatet bygger på att visningsbesökarna har ovanligt lågt ställda prisförväntningar så att marknaden blir mindre känslig för besvikelser. Mindre än 20% räknar med sänkta ränteavdrag. Politikerna måste vara försiktiga så de inte skapar oro som minskar efterfrågan så vi tappar marknadsbalansen.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 februari 2019