Skip to main content

Dags att söka Erikshjälpens Kungsbackafond

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2017 10:30 CEST

Har du ett engagemang för barn och ungdomar? Har du idéer på aktiviteter som barn i Kungsbacka kommun behöver? Nu är det tid för barn- och ungdomsföreningar att söka pengar ur Erikshjälpens Kungsbackafond. Sista ansökningsdag för höstens utdelning är torsdagen den 31 augusti.

Föreningar som arbetar med att skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och ungdomar i Kungsbacka kommun har nu möjlighet till att ansöka om medel från Erikshjälpens Kungsbackafond. Fonden är ett samarbete mellan second hand-butiken, barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Kungsbacka kommun. En del av överskottet som Erikshjälpen Second Hand i Kungsbacka genererar går till fonden och utdelning sker två gånger per år.

– Erikshjälpen arbetar för att alla barn, oavsett ålder, kön eller bakgrund, ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vi vet att många barn i Sverige i dag varken känner till sina rättigheter eller får det som de har rätt till. Det kan bland annat handla om trygghet och skydd, om inkludering och delaktighet i samhälle och föreningsliv. Att exempelvis få finnas med i en bra föreningsverksamhet med sunda, trygga ledare kan ha stor betydelse, säger Anna Eliasson på Erikshjälpen, programkoordinator för Sverige.

Ideella/idéburna föreningar och organisationer som driver verksamhet för barn och ungdomar mellan 0 och 25 år kan ansöka om medel ur Erikshjälpens Kungsbackafond. Verksamheten kan handla om aktiviteter som berör exempelvis barns rättigheter, hållbar utveckling, integration, demokratifrågor eller jämställdhet.

– Genom fonden vill vi skapa möjligheter för föreningar att göra mer och nå ut till fler barn. Vi vet att det finns ett stort engagemang för barn och unga i Kungsbacka kommun och genom överskottet från Erikshjälpens Second Hand i Kungsbacka har vi möjlighet att stödja de goda insatser som görs. När vi bedömer ansökningarna ligger särskilt fokus på verksamheter för barn och unga i utsatta livssituationer, säger Anna Eliasson.

Vid utdelningen våren 2017 fick följande föreningar del av fonden: Nybygget IF, Ung Handlingskraft, Onsala Pirates BBK, Frode Scoutkår Fjärås, Popkollo, HK Aranäs Handboll För Alla, Stättareds 4H-klubb.

Kontakt:
Anna Eliasson, programkoordinator Sverige
0730-82 46 10
anna.eliasson@erikshjalpen.se

www.erikshjalpen.se/kungsbackafonden

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy