Skip to main content

”En ny era för folkrörelser” - temat när hundra läkare möts på helgens Läkarmöte i Holsbybrunn

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 13:10 CEST

Erfarenhet och forskning visar att människor själva måste involveras och engageras om deras hälsa ska förbättras.
– Det finns lärdomar från Sverige. När folkrörelser växte sig starka här på slutet av 1800-talet betydde de oerhört mycket för att lyfta människor ur fattigdom och det förbättrade också hälsan, säger Gunnar Holmgren, infektionsläkare från Jönköping, föreläsare och ansvarig för Läkarmötet.

Fokus för det årliga Läkarmötet som äger rum på Ädelsfors Folkhögskola i Holsbybrunn 10-11 maj och organiseras av Rotarys Läkarbank och Skandinaviska Läkarbanken ligger därför på hur man involverar befolkningen och arbetar med lokala organisationer inom hälsoarbete. Läkarna och annan sjukvårdspersonal kommer att diskutera sina egna insatser och erfarenheter från uppdrag i Kenya, Tanzania, Zambia, Nepal eller andra länder där Läkarbankens läkare och sjuksköterskor arbetat.

Det är folkrörelser liknande de som fanns i Sverige för 100 år sedan som behövs för att lyfta människor ur fattigdom och förbättra hälsan i Afrika och Asien nu, säger Holmgren.
– Därför handlar det inte bara om att bota sjukdomar när Läkarbankens läkare och sjuksköterskor åker ut på uppdrag, utan kompletterande verksamhet såsom utbildning av byhälsovolontärer, kvinnogrupper, skolhälsovård, vattenprojekt eller att samarbete med andra organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor i lokalsamhället är angeläget. Det blir också viktigt att överföra kunskap och arbetssätt till kollegor i samarbetsländerna.

Flera av de volontärer som Läkarbanken skickat ut är från Småland och finns med på helgens Läkarmöte:

Carin Kallhed Arvidsson, Forserum, och Ingmarie Bengtsson, Nässjö, två skolsjuksköterskor som stödjer uppbyggnaden av skolhälsovård i Emali, Kenya.

PO Gäddlin och Karin Malmström från Jönköping, två barnläkare som jobbat i Tanzania respektive Zambia.

Agneta Runbom, Nässjö och Bo Gustafsson, Virserum, som jobbat som ambulerande ”jeepläkare” på landsbygden i Kenya.

Gunilla Andersson, Aneby, erfaren barnmorska, som varit i Turkana, Kenya och i Filippinerna efter jordbävningen.

För mer information, kontakta:
Karin Håkansson, koordinator, mobil: 0727-16 74 82

Foto: Barnmorskan Gunilla Andersson på plats i Filippinerna
Fotograf: Lennart Sjöholm

Rotarys Läkarbank ingår som en del av Rotary Sveriges verksamhet, men drivs som separat stiftelse.  Målsättningen är att tillhandahålla god läkarvård i sammanhang som annars saknar sådan. Närmare hundra läkare och tandläkare väljer varje år att oavlönat arbeta på någon av våra fem jeepläkarlinjer som uppsöker människor i deras egna byar, eller på något av de två sjukhus där vi bemannar två tandläkarstafetter. Läs mer på www.rotarydoctors.se

Skandinaviska Läkarbanken är en ideell organisation vars målsättning är att arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård. Årligen sänder Skandinaviska Läkarbanken ett 50-tal läkare och annan sjukvårdspersonal till olika sjukhus, främst missionssjukhus, i olika länder. Verksamheten finansieras till största delen av Erikshjälpen, som är en organisation som bedriver biståndsverksamhet ur ett barnrättperspektiv i 25 länder med fokus på hälsa, utbildning och försörjningsmöjligheter. Läs mer på www.erikshjalpen.se/lakarbanken


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i fler än 20 länder. Fokus är på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Insatser görs också för utsatta barn i Sverige.

Organisationen arbetar även med folkbildning och opinion, för att sprida kunskap och främja barns rättigheter, både i Sverige och utomlands.

Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från Erikshjälpens second hand-butiker. Institutionella medel är en annan källa till finansiering av insatserna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy