Skip to main content

Generositet kan aldrig vara något fult – men fel?

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2017 11:20 CEST

Tiggeri har i debatten kommit att bli en ordningsfråga, när det i grunden handlar om fattiga människor som söker sig en försörjning. Tiggerifrågan är en del i en samhällsdebatt där människovärdet ifrågasätts och förändras.

Erikshjälpen och Sveriges Stadsmissioner ser hur människor far illa och samhället går miste om den drivkraft och vilja till egen försörjning som finns. Samhället behöver acceptera att det inom ramen för EU-samarbetet kommer fattiga människor till Sverige för att söka arbete och försörjning.

Under politikerveckan i Almedalen arrangerar Erikshjälpen och Sveriges Stadsmissioner tillsammans ett seminarium om tiggeriförbud, människovärde och fattigdomsbekämpning. Organisationerna vill väcka frågan kring hur samhället bättre kan ta vara på de människor som söker sig hit för sin försörjning – utifrån en grundsyn om människans omistliga värde, och med utgångspunkt i att EU står inför en stor utmaning gällande fattigdomsbekämpning och diskriminering.

Vad är bra hjälp utifrån den akuta nöden i dag och för en långsiktig förbättring i framtiden? Detta diskuteras genom ett panelsamtal mellan Kristina Göranzon, föreståndare Crossroads Uppsala Stadsmission, Ulf Bjereld (s) debattör, Martin Valfridsson, fd Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare, Sofia Camnering, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan, Hans Swärd professor socialt arbete Lunds universitet.

Kristina Göranzon, föreståndare på Uppsala Stadsmissions verksamhet Crossroads, säger:

– Att stödja människor är alltid rätt, men det måste leda till ett innanförskap och inte att fortsätta leva i utanförskap och utsatthet. Därför jobbar vi på stadsmissionerna med att belysa de hinder som fortfarande finns och att stödja människor till att själva söka arbete och därmed bli en del av samhället.

Besök seminariet ”Generositet kan aldrig vara något fult – men fel? Om tiggeri och människosyn” tisdag den 4 juli klockan 08:30-10:00, Adelsgatan 43, Visby.

Kontaktpersoner:
Karin Timm Östlund, pressansvarig Sveriges Stadsmissioner, tel 070-090 39 37,
karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se
Louise Nordlund, pressansvarig Erikshjälpen, tel 0709 373 305, louise.nordlund@erikshjalpen.se

Om Sveriges Stadsmissioner:
Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro. Verksamheten består både av direkt hjälp såsom mat, tvättmöjligheter och sovplats, och långsiktigt stöd i syfte att hjälpa till att finna en väg tillbaka in i samhället - med jobb, eget boende och social delaktighet. Stadsmissionernas fokus handlar om att bygga relationer och finnas till hands då behoven är som störst och sedan aktivt medverka då individen är redo att ta nästa steg.

Om Erikshjälpen:
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i ett 20-tal  länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från Erikshjälpen Second Hands butiker.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera