Skip to main content

Ersta diakoni säger upp hemtjänstavtal med Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 06:00 CEST

Ersta diakoni har beslutat att säga upp avtalet med Stockholms stad om att utföra hemtjänst. Anledningen är att ersättningen inte är tillräcklig för att hålla god kvalité i omsorgen och samtidigt få en ekonomi i balans.

Ersta diakoni är en uppskattad och omtyckt utförare av hemtjänst och har utfört hemtjänst till brukare på Södermalm under många år. Från årsskiftet kommer Ersta diakoni inte att bedriva hemtjänstverksamhet.

- Det är med sorg i hjärtat styrelsen tvingas ta beslut att lägga ner hemtjänstverksamheten, säger Stefan Nilsson direktor på Ersta diakoni.

Vid ett flertal tillfällen har Ersta diakoni påtalat att ersättningsnivåer och andra villkor måste ses över. Ersta diakoni har också, tillsammans med tre andra utförare från ideell sektor, skrivit ett brev till äldreborgarråd Ewa Samuelsson för att få till stånd en diskussion om ersättningsnivån. Tyvärr har vi inte fått någon respons och väljer därför att säga upp avtalet med Stockholms stad.

- Vi får genomgående goda betyg i Stockholms stads årliga kundkvalitetsmätningar men tyvärr kan vi inte längre bedriva hemtjänstverksamhet med efterfrågad kvalité, fortsätter Stefan Nilsson. Ersättningsnivån som vi erhåller från staden gör att brukarna blir lidande och vår verksamhet drabbas av underskott.

Beslutet berör 109 brukare som i dagarna får information om att de måste välja en annan utförare än Ersta diakoni. Vidare berörs ca 35 anställda hos Ersta diakoni.

För kommentarer kontakta:
Helena Söderlind Paues, Ersta diakoni
Mail: helena.soderlindpaues@erstdiakoni.se
Mobil: 070-481 74 77

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, omsorg samt forskning och utbildning, professionellt och non-profit