Skip to main content

Sveriges första barnhospice till Ersta diakoni

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 16:32 CET

Uppdraget är tydligt - att förstärka sjukvården för barn och ungdomar genom att erbjuda avancerad vård i livets slutskede i en hemlik miljö, stödja barnen och deras familjer och se till att livet kan fortsätta på det sätt som barnet och familjen vill och klarar av.

- Det låter kanske som en motsättning, men det här kommer att vara ett ställe som handlar lika mycket om livet som döden, säger Georg Engel, verksamhetschef på Ersta hospiceklinik och den som drivit arbetet med Erstas vision om ett barnhospice.

Till Ersta barnhospice kommer barnen och deras familjer för att få kvalificerad medicinsk vård, men också för att livet ska få den kvalitet och det innehåll som barnet och familjen vill och klarar av. Miljön på Ersta barnhospice ska präglas av lekfullhet och glädje på samma självklara sätt som det här ska finnas den absolut bästa vården.

Ett gediget förarbete i form av planering, kontakt med vårdgrannar, studiebesök och en genomgång av den vetenskapliga grunden för den här sortens verksamhet ligger som fundament till att uppdraget nu hamnat på Ersta diakoni. Mot den bakgrunden kan Ersta barnhospice vara igång redan till sommaren 2010.

- Det är med stor tillfredställelse och ödmjukhet som vi tagit oss an uppgiften att skapa Sveriges första hospice för barn och ungdomar, säger Georg Engel. Ersta diakoni startade ett av Sveriges första hopspicekliniker för vuxna i början på 80-talet och organisationen har en värdegrund och verksamhetsidé som stämmer väl med de krav som ställts för att erhålla uppdraget.

- Jag har aldrig mött så många positiva människor och kommentarer som när vi under förarbetet orienterat oss kring vården av svårt sjuka barn. Min första prioritet är att få en ledning på plats som kan säkra att verksamheten kan starta till sommaren. Vi söker omgående efter personer bland mycket erfarna läkare och sjuksköterskor med brinnande intresse för den här typen av arbete och som känner stor entusiasm för att bygga upp en ny och unik verksamhet.

- Det är en verksamhet som är oprövad i Sverige och vi ser det som ett stort förtroende från Stockholms läns landsting när vi får möjligheten att bygga upp denna nya verksamhet.

Vi har från början sett att verksamheten skulle passa in bland Erstas övriga verksamheter där vi ofta riktar oss till människor i svåra livssituationer, säger Anders Sätterberg, chef på Ersta sjukhus.

Jan-Håkan Hansson är tf direktor på Ersta diakoni.

- Ersta diakonis idé är att vara till för de mest utsatta i samhället, och genom ett barnhospice får vi ett mycket viktigt uppdrag som förpliktigar. Det gäller inte bara att skapa en bra omvårdnad och vård för de som kommer till oss utan också att öka kunskapen kring den problematik vi möter. Vi planerar därför att koppla en satsning på forskning och kunskapsuppbyggnad kring vård av barn i livets slutskede. Vi ser också en viktig uppgift i att föra ut vunnen kunskap i samhället och kommer att inbjuda aktörer i hela landet till olika aktiviteter med detta syfte.

För frågor och mer information:

Georg Engel, verksamhetschef och onkolog

070-481 74 64

Jan-Håkan Hansson, tf direktor för Ersta diakoni

0768-93 10 00