Skip to main content

Den ökande ohälsan diskuterades vid fullsatt seminarium

Nyhet   •   Sep 18, 2019 10:22 CEST

För femtonde året i rad hölls förra veckan Hamiltonseminariet. Intresset var så stort att extrastolar fick sättas in i aulan. Temat för året var Psykisk hälsa. Människa och häst, där man diskuterade forskning kring den ökande ohälsan, men även likheter och skillnader mellan människors och hästars psykiska hälsa.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har en lång tradition av att sätta människors hälsa, välfärd och utsatthet i fokus för både utbildning och forskning. Vid Hamiltonseminariet diskuteras varje år ett aktuellt ämne.

– Som forskare måste man alltid spana framåt, därför var den psykiska ohälsan ett viktigt ämne för denna dag, där det diskuterades frågor som: Vad menar vi med psykisk hälsa och vilka begrepp kan man använda för att förstå denna hälsa? Går den att mäta och hur kan man forska om dessa frågor, säger Gunilla Silfverberg, professor i vårdetik vid högskolan och ansvarig för Hamiltonseminariet.

Deltagarna vid seminariet var bland annat forskare och lärare från olika discipliner, samt sjuksköterskor, fysioterapeuter, diakoner, ridlärare, administratörer och politiker från Sverige, Norge och USA.

– Vårdetik med livsåskådningsvetenskap är ett av högskolans viktigaste profilämnen. Det är genom en generös donation från Margareta Hamilton som gjort att forskning, undervisning och högskolans samverkansuppdrag har kunnat utvecklas och fördjupas allt sedan 1988. Det är även därifrån som seminariet fått sitt namn, säger Gunilla Silfverberg.

Nästa Hamiltonseminarium äger rum den 11 september 2020 med temat Etikronder – teori och praktik.

För mer information om Hamiltonseminariet, kontakta Gunilla Silfverberg.