Skip to main content

Gästprofessor ska lyfta funktionshinderområdet inom socionomutbildning

Nyhet   •   Feb 27, 2019 09:30 CET

Att leva med funktionsnedsättning i vårt samhälle är betydligt mer problematiskt än man kan tro. I ett nytt uppdrag ska Magnus Tideman, ny gästprofessor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, lyfta funktionshinderområdet inom socionomutbildningen.

– Arbetet kring frågor om funktionsnedsättning och funktionshinder är ett växande område. Dessutom är prognosen att det kommer bli ett allt viktigare område, och då måste vi öka kompetensen. Jag är väldigt glad över chansen att få forska om just detta på Ersta Sköndal Bräcke högskola som har kunskap inom flera relaterade områden, säger Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap med inriktning på socialt arbete vid Högskolan i Halmstad.

Från och med 1 mars i år blir Magnus ny gästprofessor vid högskolan. Hans uppdrag är bland annat att lyfta frågor om funktionshinder inom socionomutbildningen, där efterfrågan på kunskaper om detta växer.

– De villkor som barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning lever under idag, är fortfarande sämre än den övriga befolkningens. Forskning om funktionshinder är ganska ung i Sverige, men utvecklas sakta i takt med att funktionshinderpolitiken blivit ett något mer uppmärksammat politikområde. Viktig forskning om levnadsvillkor, mänskliga rättigheter och barriärer för delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning saknas dock helt eller delvis i Sverige. Behovet av forskning är stor, och min uppgift är att bygga upp forskningen inom funktionshinderområdet på Ersta Sköndal Bräcke högskola, säger Magnus Tideman.

Magnus uppdragsprojekt är på halvtid och löper under en tvåårsperiod. Forskningen finansieras till viss del av De handikappades riksförbunds bidragsstiftelse.

För mer information, kontakta Magnus Tideman.