Skip to main content

Taggar

Välfärd, överflöd och ideellt engagemang - möt oss i Almedalen

Välfärd, överflöd och ideellt engagemang - möt oss i Almedalen

Nyheter   •   Jun 25, 2019 09:14 CEST

Nästa vecka är det Almedalsveckan, där forskare, politiker, debattörer och andra intressenter samlas för att ta sig an aktuella frågor. Flera av Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskare är på plats för att diskutera bland annat samskapande av välfärd, överflöd av livsmedel och framtidens ideella organisationer.

Ökning av psykisk ohälsa oroar – diskuteras på seminarium

Ökning av psykisk ohälsa oroar – diskuteras på seminarium

Nyheter   •   Jun 14, 2019 08:50 CEST

Den psykiska ohälsan har ökat de senaste decennierna. Främst ser man en ökning bland unga människor. Årets Hamiltonseminarium uppmärksammar därför detta ämne från olika aspekter och utgångspunkter.

Vad gör en diakon i sitt dagliga arbete?

Vad gör en diakon i sitt dagliga arbete?

Nyheter   •   Maj 31, 2019 11:33 CEST

Vad gör en diakon i sitt dagliga arbete? När känner diakonen att hon eller han lyckas? Det var några av de frågor som professor Moira von Wright hade som utgångspunkt när hon påbörjade sitt forskningsprojekt Diakonins mening. Vid ett kommande seminarium kan du höra Moira och flera andra forskare presentera sina aktuella projekt inom diakoni.

Hur är det att vara människa i dagens välfärdssamhälle?

Hur är det att vara människa i dagens välfärdssamhälle?

Nyheter   •   Maj 20, 2019 10:26 CEST

Trots den välfärd som finns på stora delar av jorden, är det fortfarande många som lever i utsatthet och andra ogynnsamma levnadsomständigheter. I en ny antologi, Utsatthet och ansvar. Flickan med svavelstickorna i vår tid, presenterar forskare nya perspektiv på hur det är att vara människa i dagens välfärdssamhälle. De berör barns rättigheter, klassklyftor, livskvalitet och bristen på jämlikhet.

Så mycket litar vi på varandra i Sverige

Så mycket litar vi på varandra i Sverige

Nyheter   •   Maj 13, 2019 12:49 CEST

Tilliten till andra människor är hög i Sverige i jämförelse med andra länder i Europa. I befolkningsundersökningen Tillitsbarometern säger hela 65 procent svenskar att de litar på sina medmänniskor. Men den senaste mätningen visar att det skiljer sig mellan Sveriges olika samhällen.

Är BRA-samtal rätt metod för att öka barns delaktighet i en förälders sjukdom eller missbruksproblem?

Är BRA-samtal rätt metod för att öka barns delaktighet i en förälders sjukdom eller missbruksproblem?

Nyheter   •   Maj 02, 2019 15:00 CEST

Barn med föräldrar som har missbruksproblem, psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning eller oväntat avlider påverkas mycket. Sedan några år tillbaka finns BRA-samtal, en modell som säkerställer att barn får berätta sin version samt om hur de mår. Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, har följt och utvärderat BRA-samtal från starten.

Ny artikel beskriver HVB-placerade ungas förhållande till mobbning

Ny artikel beskriver HVB-placerade ungas förhållande till mobbning

Nyheter   •   Apr 24, 2019 11:00 CEST

Dagligen mobbas, trakasseras och utsätts unga för kränkande behandling från jämnåriga och vuxna. Unga som placerats på HVB-hem bor ofta där för att kompensera för svåra uppväxtförhållanden. Men det är inte alltid deras livssituation blir bättre. I en ny artikel, av forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, rapporteras om HVB-placerade ungas förhållande till mobbning.

Har de som studerar vid folkhögskola ett ännu större medborgerligt engagemang än andra?

Har de som studerar vid folkhögskola ett ännu större medborgerligt engagemang än andra?

Nyheter   •   Mar 25, 2019 08:30 CET

I Sverige är människors engagemang, framförallt i frivilliga och ideella organisationer, väldigt stort. I tidigare studier har man sett att folkhögskoledeltagare har ett ännu större medborgerlig engagemang än andra. Nu ska forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola göra en uppföljande studie, för att se om det finns förändringar i var och hur man engagerar sig.

Forskare diskuterar offentlig upphandling inom vård och omsorg

Forskare diskuterar offentlig upphandling inom vård och omsorg

Nyheter   •   Feb 20, 2019 12:44 CET

Offentlig upphandling är ett i debatten dominerande marknadsinstrument för att organisera välfärd och relationer i det svenska samhället. Varje år omfattas närmare 650 miljarder kronor av upphandlingslagarna. Hur påverkar den offentliga upphandlingen viktiga samhälleliga värden som kvalitet, innovation, resultat och utveckling? I boken Upphandlad diskuteras upphandlingsformer inom vård och omsorg.