Skip to main content

2015 års mottagare av Bengt Börjesonpriset utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2015 11:58 CET

Årets mottagare av Bengt Börjesonpriset är Susanna Alakoski.

Juryns motivering lyder:

”Susanna Alakoski har genom sitt författarskap, såväl det dokumentära som det skönlitterära, åstadkommit en sällsynt precision i skildringen av fattigdom och utsatthet. Genom sin – delvis självupplevda – gestaltning av fattigdom och missbruk har hon överskridit den professionella gränsen och gjort sin kunskap tillgänglig för en bred allmänhet. Hennes gärning lyfter fram och legitimerar ett medkännande perspektiv inom socialt arbete och framtida välfärdspolitik.”

Prisceremoni och seminarium
Prisceremonin äger rum den 25 november i Ersta Sköndal högskolas aula på Stigbergsgatan 30 i Stockholm. I samband med prisutdelningen arrangeras ett seminarium under rubriken Barn i kris – då och nu. Deltagande är kostnadsfritt men anmälan behövs för att vara säker på plats. Inbjudan och anmälningsuppgifter finns på www.esh.se/borjeson.

Om priset
Ersta Sköndal högskola har inrättat ett årligt pris till Bengt Börjesons minne för viktiga insatser på det sociala området.

Professor Bengt Börjesons livsgärning sträckte sig över ett vitt fält av praktik, forskning och högre utbildning under mer än ett halvt sekel. De sista femton åren av sitt yrkesaktiva liv uppehöll Bengt Börjeson en professur i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola. Det är därför som högskolan nu med stolthet och glädje inrättat ett årligt pris till Bengt Börjesons minne.

Bengt Börjeson inledde sin bana som ung praktikant på Barnbyn Skå 1951 under den legendariske Gustav Jonssons ledning – som han själv kom att efterträda 1971 – och formades för alltid av Barnbyns radikala politiska anda. Under följande decennier spelade han en avgörande roll på det sociala området som forskare, praktiker, debattör, professor och förnyare, alltid på de utsatta människornas sida, mot auktoritära och förtryckande idéer, metoder och system.

Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna insatser som utvidgar och befäster människors möjligheter till ett värdigt liv. Priset kan gälla både viktiga forskningsinsatser, nydanande utbildningsinsatser inom högre utbildning och/eller viktiga insatser till direkt stöd för människor i utsatta situationer. De insatser som belönas ska kunna motiveras som tillkomna i Bengt Börjesons anda. Priset kan tilldelas enskilda personer, organisationer eller projekt/verksamheter.

Prissumman uppgår 2015 till 10 000 SEK.

Juryn som utsett årets pristagare har bestått av Jan-Håkan Hansson (ordf.), Anders Bergmark, Martin Börjeson, Pia Redlund, Anna Whitaker och Kerstin Vinterhed.

Kontakt för ytterligare information
Jan-Håkan Hansson (ordf.)
E-post: janhakan.hansson@gmail.com
Telefon: 073-40 66 930

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete med civilsamhällsstudier, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar också på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, om vård i livets slutskede samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal högskola består av tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.