Skip to main content

2016 års mottagare av Bengt Börjesonpriset utsedd

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 14:33 CET

Årets mottagare av Bengt Börjesonpriset för viktiga insatser på det sociala området är Refugees Welcome Stockholm

Juryns motivering lyder:

”Hösten 2015 mötte Sverige, liksom de flesta europeiska länder, ett mycket stort antal flyktingar. Till ett humant mottagande bidrog emellertid inte enbart myndigheternas arbete utan även många frivilligas insatser. Refugees Welcome Stockholm, vars snabba och resoluta insats kom tusentals nödställda till hjälp, även under mycket pressade förhållanden, visade genom sitt lika praktiska som ideella engagemang på empati, social omsorg och politiskt mod i tider av ökad främlingsfientlighet. Genom sin tveklösa insats visade Refugees Welcome Stockholm vad som kan åstadkommas när humanitet och handlingskraft går hand i hand. Ett svårt och krävande, men också tacksamt, socialt arbete uträttades på kort tid av hundratals frivilliga. För denna insats och dess fortsatta betydelse, har vi utsett Refugees Welcome Stockholm till årets mottagare av priset till Bengt Börjesons minne. Deras arbete är ett lysande exempel på socialt arbete i Bengts medmänskliga anda.”

Prisceremoni och seminarium
Prisceremonin äger rum den 22 november 2016 i Ersta Sköndal högskolas aula på Stigbergsgatan 30 i Stockholm. I samband med prisutdelningen arrangeras ett seminarium under rubriken Att våga och att göra – att stå upp för mänskliga rättigheter i ord, tanke och handling. Deltagande är kostnadsfritt men anmälan behövs för att vara säker på plats. Inbjudan och anmälningsuppgifter finns på http://www.esh.se/borjeson.

Om priset
Ersta Sköndal högskola delar ut ett årligt pris till Bengt Börjesons minne för viktiga insatser på det sociala området.

Professor Bengt Börjesons livsgärning sträckte sig över ett vitt fält av praktik, forskning och högre utbildning under mer än ett halvt sekel. De sista femton åren av sitt yrkesaktiva liv uppehöll Bengt Börjeson en professur i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola. Det är därför som högskolan med stolthet och glädje har inrättat ett årligt pris till Bengt Börjesons minne.

Bengt Börjeson inledde sin bana som ung praktikant på Barnbyn Skå 1951 under den legendariske Gustav Jonssons ledning – som han själv kom att efterträda 1971 – och formades för alltid av Barnbyns radikala politiska anda. Under följande decennier spelade han en avgörande roll på det sociala området som forskare, praktiker, debattör, professor och förnyare, alltid på de utsatta människornas sida, mot auktoritära och förtryckande idéer, metoder och system.

Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna insatser som utvidgar och befäster människors möjligheter till ett värdigt liv. Priset kan gälla både viktiga forskningsinsatser, nydanande utbildningsinsatser inom högre utbildning och/eller viktiga insatser till direkt stöd för människor i utsatta situationer. De insatser som belönas ska kunna motiveras som tillkomna i Bengt Börjesons anda. Priset kan tilldelas enskilda personer, organisationer eller projekt/verksamheter.

Prissumman uppgår 2016 till 10 000 SEK.

Juryn som utsett årets pristagare har bestått av Jan-Håkan Hansson (ordf.), Anders Bergmark, Martin Börjeson, Pia Redlund, Anna Whitaker och Kerstin Vinterhed Börjeson.

Kontakt för ytterligare information
Jan-Håkan Hansson (ordf.)
E-post: janhakan.hansson@gmail.com
Telefon: 073-40 66 930

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete med civilsamhällsstudier, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar också på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, om palliativ vård samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal högskola består av tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.