Skip to main content

Ersta Sköndal högskola stärker forskningen inom området palliativ vård genom att rekrytera professor Joakim Öhlén

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2011 10:36 CET

Ersta Sköndal högskola förstärker forskningen inom högskolans profilområden. Som ett led i detta har nu Joakim Öhlén anställts som professor i palliativ vård.

Joakim Öhlén kommer att vara verksam vid Palliativt forskningscentrum som är under uppbyggnad. Där bedrivs patientnära forskning som ska ta fram kunskap för framtidens palliativa vård. Vid enheten studeras hur svår sjukdom, åldrande, döende och död påverkar den enskilda människans och familjens dagliga liv och deras behov av vård och stöd. Forskargruppen består för närvarande av cirka femton forskare. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom en större donation från familjen Erling-Perssons stiftelse och är ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus, Hospicekliniken.

Den här satsningen stärker högskolans profilområde palliativ vård och genom närheten till Ersta diakonis hospiceverksamhet främjas möjligheterna att med de kliniska verksamheterna som utgångspunkt bidra till ny och relevant kunskap ur ett livscykelperspektiv.

Joakim Öhlén kommer närmast från Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, där han har innehaft en professur sedan 2008. Han doktorerade med avhandlingen ”Att vara i en fristad: berättelser om lindrat lidande inom palliativ vård” år 2000 och han har i sin forskning intresserat sig för frågor som rör kommunikation mellan patienter, närstående och vårdare inom palliativ vård, med fokus mot samtal som främjar välbefinnande, tröstar och lindrar lidande i livets slutskede. 


Mer information

Rektor Jan-Håkan Hansson                                       
jan-hakan.hansson@esh.se                                            
Tel: 0768-93 10 00                                  

Professor Britt-Marie Ternestedt
britt-marie.ternestedt@esh.se
Tel: 0768-93 10 12

----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.