Skip to main content

Lars Oscarsson ny professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 14:03 CET

Foto: Örebro Universitet

Ersta Sköndal högskola satsar på att utveckla socionomprogrammet och forskningen i socialt arbete inför 2011. Ett flertal doktorandtjänster inrättas liksom en professur i socialt arbete. Som ett led i denna satsning har professorn i socialt arbete, Lars Oscarsson, rekryterats till högskolan. Lars Oscarsson kommer närmast från en tjänst vid Örebro universitet där han varit professor i 12 år och dekanus i sex år.

- Vi är väldigt glada att ha kunnat knyta Lars Oscarsson till oss och ser mycket fram emot allt som Lars Oscarsson kommer att kunna bidra med både genom sitt kunnande i missbruksfrågor och genom sina bidrag till kunskap om en evidensbaserad praktik för socialtjänsten, säger Lars-Erik Olsson, prefekt för Institutionen för socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola.

Lars Oscarsson kommer att tillträda sin tjänst på heltid under våren 2011.

Kontaktpersoner för mer information
Jan-Håkan Hansson 
Rektor 
Ersta Sköndal högskola 
0768-931 000

Lars-Erik Olsson
Prefekt
Institutionen för socialt arbete
0768-931 054

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ersta Sköndal högskola är en profilerad högskola med utbildningar med etisk profil

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning om bl.a. det civila samhället, vård i livets slutskede, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.