Skip to main content

Svenskarnas ideella arbete uppskattas till 131 miljarder

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2018 11:07 CET

Det ideella arbetet i Sverige har för första gången värderats i ekonomiska termer. Det är Ersta Sköndal Bräcke högskola som tillsammans med Statistiska centralbyrån beräknat det totala ekonomiska värdet av alla frivilligt arbetade timmar och satt det i relation till BNP.

Det ideella arbetet, eller frivilligt arbete som det också kallas, är stort i Sverige. Under 2014 arbetade ungefär 3,7 miljoner personer hela 676 miljoner timmar ideellt i Sverige. Värdet av det arbetet uppskattas till 131 miljarder kronor för år 2014. Hit räknas det arbete som utförs obetalt och inom ramen för en ideell organisation inom det civila samhället. Det kan till exempelvis handla om att vara förtroendevald i en intressepolitisk organisation, vara fotbollstränare i en idrottsförening eller att leda studiecirklar.

– Det är förvånande siffror, som faktiskt skulle motsvara 3,32 procent av BNP för 2014, om det räknades in. Som en möjlig jämförelse har vi detaljhandeln, vars bidrag till BNP var 3,27 procent år 2014, säger Ola Segnestam Larsson, doktor i ekonomi och civilsamhällsforskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Det ideella arbetets uppskattade ekonomiska värde kan även jämföras med andra siffror. Exempelvis var statens, landstingens och kommunernas bidrag till ideella organisationer bara 54 miljarder år 2014. En annan jämförelse kan göras med det civila samhällets produktion som omfattas av befintlig ekonomisk statistik och som var 126 miljarder kronor år 2014 enligt SCB:s satelliträkenskaper.

– Beräkningar som dessa kan ytterligare synliggöra det ideella arbetets betydelse i civilsamhället och i Sverige. Samtidigt är en av utmaningarna att hitta en rättvisande metod, säger Ola Segnestam Larsson.

Beräkningen visar att män i medelåldern bidrar mest till det ideella arbetets ekonomiska värde. En orsak till det kan vara den skillnad som finns mellan kvinnor och mäns löner i civilsamhället, vilket påverkar den ekonomiska värderingen av det ideella arbetet.

Ta del av undersökningen i rapporten ”Det frivilliga arbetet i Sverige som del av BNP”, som är ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola och SCB.

För mer information, kontakta Ola Segnestam Larsson

----------------------------------

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi bedriver också utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskarutbildning anordnas inom området Människan i välfärdssamhället med för närvarande två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, palliativ vård, välfärdsrätt samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola har sin verksamhet förlagd på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.