Skip to main content

Det går bra nu - Antal belagda Hotell +7,1 % under 2016 i Eskilstuna.

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 10:39 CET

José Gonzales på Gainesville Eskilstuna 2016. Foto: Jonas Linell

Enligt Statiska centralbyråns (SCB) statistik, som släpptes för några dagar sedan, hade Eskilstuna 123 541 belagda hotellrum under 2016, en ökning med + 7,1 % mot 2015 som resulterade i 115 327 stycken belagda rum. Rikssnitt för hela Sverige 2016 landar på 4,9 %. Statistiken visar flest antal belagda hotellrum i Eskilstuna sedan Destination Eskilstuna började mäta med hjälp av SCB:s statistik 2010.

- Eskilstuna har ett brett utbud av upplevelser och vi ser nu att det långsiktiga arbetet att tillsammans med näringslivet värva evenemang och möten bär frukt. Eskilstunas besöksnäring har en positiv trend men vi behöver fortsätta utveckla vårt befintliga erbjudande och skapa ännu fler besöksmål, evenemang, möten och attraktioner. Något som är extra kul är att vi inte bara ökar utan ligger en bra bit över rikssnitt som för 2016 landar på +4,9 %. - Martin Roos, VD för Destination Eskilstuna

- Hotellnäringen har upplevt ett uppsving under hösten som jag inte varit med om tidigare mycket på grund av att det byggs och grävs mycket i staden samt att många företag verkar ha bra drag i sina verksamheter. Det arrangeras många möten och andra aktiviteter av hotell & restaurangföreningens medlemmar. Detta skapar mer reseanledningar till Eskilstuna och det är det som utvecklar besöksnäringen i vår stad och som skapar fler arbetstillfällen. - Göran Pettersson, Ordförande i Eskilstuna Hotell & Restaurangförening

Fakta besöksnäringen:

Besöksnäringen är en av Sveriges basnäringar som 2015 omsatte 281,7miljarder kronor och sysselsatte 165 400 personer*. Besöksnäringen i Eskilstuna omsatte

2 102miljoner kronor 2015** samt bidrog till 1 413 årsverken.

Enligt Eskilstuna kommuns näringslivsanalys*** är det besöksnäringen som står för den största ökningen av jobb under 2014 i Eskilstuna och utvecklingen ser god och stabil ut. Lönesumman ökar mer än inflationen och löneglidning.

I Affärsplan Eskilstuna som presenteras under EN17 den 9 februari konstaterar man att inom besöksnäringen finns en del av framtidens jobb.

För mer information kontakta:

Martin Roos, VD, Destination Eskilstuna 070-682 01 81, martin@eskilstuna.nu

Göran Petterson, Ordförande Hotell & Restaurangföreningen 070-351 30 81, goran@vilstasporthotell.se

*Tillväxtverket - fakta om svensk turism

** HUI - turistekonomisk mätning Eskilstuna

***Eskilstuna näringsliv 2009-2014 – en analys och några aspekter för 2015

Destination Eskilstuna AB ska vara den samlade kraften för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka och bo, studera, verka och investera i för turister, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare.

Bolagets övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt varumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar.

Destination Eskilstuna AB - en del av Eskilstuna kommunkoncern.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy