Skip to main content

Eskilstuna toppar i belagda hotellrum

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 11:00 CET

Under 2015 hade Eskilstuna 115 371 belagda hotellrum, en ökning med +6,3 % jämfört med föregående år. Det är toppresultat sedan Destination Eskilstunas första SCB-mätning 2010.

Enligt Statiska centralbyråns statistik, som släpptes för några dagar sedan, hade Eskilstuna 115 371 belagda hotellrum under 2015, en ökning med + 6,3 % mot 2014 som mätte upp till 108 506. Statistiken visar flest antal belagda hotellrum i Eskilstuna sedan Destination Eskilstuna började mäta med hjälp av SCB:s statistik 2010.

Under 2015 ökade även antal gästnätter med totalt +4,9 % på hotell samt stugor, vandrarhem och campingplatser.[1]

Ökningen skedde alla månader utom februari och maj. Den största ökningen hade januari, juli och september. Under sommaren var framförallt Junior-EM i friidrott den stora anledningen till juli månads ökning och i januari och september arrangerades möten och publika evenemang av olika slag.

- Under 2015 har vi haft en bra kombination av både större evenemang och möten i Eskilstuna, vilket gett ett positivt resultat. Vi är på väg åt rätt håll, även om vi har mer att göra. Med hjälp av ett starkare näringsliv, olika typer av arrangörer och lokala värdar för möten lockar vi tillsammans fler besökare till Eskilstuna, säger Emelie Gard, projektledare för Eskilstuna Convention Bureau

Källa: SCB

För mer information
Emelie Gard, projektledare för Eskilstuna Convention Bureau, 070-303 77 43

Eskilstuna Convention Bureau
Eskilstuna Convention Bureau är en del av Destination Eskilstuna AB och är en icke vinstdrivande organisation som hjälper mötesarrangörer att skapa framgångsrika möten.


[1]
Antal gästnätter på hotell ökade med +9,5 %, från 155 628 (2014) till 170 444 år (2015). Motsvarande siffra för stugor, vandrarhem och camping visar 122 916 gästnätter under 2015, vilket resulterar i en marginell minskning mot 2014 års 123 955 gästnätter (-0,8) men ger en ökning på 4,9 % vad gäller gästnätter totalt (293 360 totala gästnätter 2015).

Destination Eskilstuna AB ska vara den samlade kraften för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka och bo, studera, verka och investera i för turister, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare.

Bolagets övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt varumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar.

Destination Eskilstuna AB - en del av Eskilstuna kommunkoncern.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy