Skip to main content

Petter Nylander och Mi Ridell klara för Näringslivsdagen Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 13:32 CEST

16 oktober 2014 går den första Näringslivsdagen Eskilstuna av stapeln i Munktellstaden. Sedan en dryg vecka tillbaka finns webbsidan uppe och bokningen har öppnat på eskilstunanaringslivsdag.se. Programmet växer nu fram och hittills har en rad spännande seminarier presenterats.

Moderator för Näringslivsdagen blir Mi Ridell. Vi känner igen henne från TV-succéer som ”Rena rama Rolf” och flertalet teater- och operettuppsättningar. Mi Ridell är en mycket uppskattad moderator och föreläsare. Med över tjugo års erfarenhet har hon skaffat sig ovärderlig kunskap i många ämnen; kroppsspråk, presentationsteknik, röstvård, teambuilding och kreativ service och hon möter alltid sin publik med stor närvaro och engagemang. Under Näringslivsdagen Eskilstuna kommer Mi Ridell att lotsa oss genom de gemensamma programpunkterna och hon ger också seminariet Ditt kroppsspråk i affärsrelationer – Så blir du en bättre kommunikatör.

Idag släpper vi den första av två huvudtalare; Petter Nylander, vd för Universum Communications AB. Nylander, som faktiskt startade sin karriär med en praktikplats på just Universum har haft flera höga positioner i ledande mediebolag, såsom vd på TV3, vd för Omnicom Media Group AB och innan han tillträdde sin nuvarande tjänst, vd för spelbolaget Unibet.

Universum Communications är världsledande inom Employer Branding och har 1200 kunder runt om i världen, 
bland annat de flesta av Fortune 500s företag. Universum Group driver idag tio karriärsajter 
med över 1 500 000 besökare per månad.

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen i världen går allt snabbare. Detta skapar nya förutsättningar på talangmarknaden och ger arbetsgivare som vill attrahera och behålla framtidens arbetskraft en rad nya utmaningar. Vilka förväntningar har dagens och morgondagens talanger på sin framtida karriär och vilka krav ställer det på arbetsgivarna? Vad behöver svenska arbetsgivare göra, regionalt, nationellt och globalt för att fortsätta att vara attraktiva för talanger? Dessa frågor diskuterar och svarar Petter Nylander på under rubriken Fånga och behåll framtidens talanger! Han ger dessutom konkreta råd och tips baserat på Universums interaktion med talanger och arbetsgivare från hela världen.

Näringslivsdagen Eskilstuna äger rum den 16 oktober 2014 i Munktellstaden. Föreläsare inspirerar till nya tankar och ger ett utifrånperspektiv genom att belysa trender och drivkrafter i vår omvärld. Samspelet mellan olika aktörer i Eskilstuna under Näringslivsdagen ger utrymme för kreativa seminarier och diskussionsforum.

Kontakt:

Mia Forslöf, projektledare Näringslivsdagen Eskilstuna

070-822 96 40

kontakt@eskilstunanaringslivsdag.se

Kontaktuppgifter till Mi Ridell och Petter Nylander kan förmedlas av Mia Forslöf.

Läs mer om Mi Ridell:

http://ridell.com

Läs mer om Petter Nylander:

http://www.universumasia.com/Employer-Branding---Universum/CEO

 http://www.linkedin.com/pub/petter-nylander/1/166/134

 http://affarsliv.biz/nyheter/1.2377427-petter-tipsar-talangjagare

Läs mer om Näringslivsdagen Eskilstuna:

http://www.eskilstunanaringslivsdag.se


Eskilstuna Marknadsföring AB sedan 1996 haft Eskilstuna kommuns och näringslivets uppdrag att vara den samlade kraften för att synliggöra och marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka, bo och leva i, studera och verka i, för turister, andra besökare, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare. Bolaget ägs till 40 % av Eskilstuna kommun och till 60 % av näringslivet.

Eskilstuna Marknadsföring AB verkar huvudsakligen inom besöksnäringens tre områden privatturism, affärsturism samt evenemang. Vi driver Eskilstuna Turistbyrå, Eskilstuna Convention Bureau samt ansvarar för den operativa delen av varumärket Eskilstuna.

Eskilstuna Marknadsföring ska verka för Eskilstunas bästa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera