Skip to main content

​Stark tillväxt för restaurangnäringen i Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 15:30 CEST

Onsdagen den 19 oktober presenterade samverkansgruppen för handelsutveckling i Eskilstuna rapporten Detaljhandeln i Eskilstuna 2015. Rapporten visar en mycket stark tillväxt för restaurangnäringen i Eskilstuna och en fortsatt positiv utveckling för detaljhandeln.

Detaljhandeln i Eskilstuna omsatte drygt 6,1 miljarder kronor år 2015. Det motsvarar en ökning på 3 % jämfört med år 2014, vilket är något lägre än riksgenomsnittet på 5 %. Restaurangnäringen visar dock en stark tillväxt om 9 % vilket är betydligt högre än rikets 1 % och omsatte 820 miljoner kronor.

– Restaurangnäringen i Eskilstuna visar på fortsatt stark tillväxt vilket är fantastiskt. En av de största reseanledningarna för besökare utifrån är besök till släkt och vänner. Den här gruppen spenderar i regel mycket både på shopping och restaurangbesök, säger Maria Ringström, destinationsutvecklare på Destination Eskilstuna. För att ytterligare driva på inomregional turism har nu samarbetet mellan turismfunktionerna i Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås fördjupats.

Rapporten Detaljhandeln i Eskilstuna 2015 har tagits fram av WSP på uppdrag av samverkansgruppen för handelsutveckling i Eskilstuna. Rapporten visar att Eskilstuna år 2015 har ett handelsindex motsvarande 93 % vilket innebär att kommunen har ett visst utflöde av köpkraft.

– Eskilstuna ligger i en stark handelsregion och därför arbetar vi i uppförsbacke med att uppnå ett positivt handelsindex, säger Isabel Gölles, VD på Eskilstuna Innerstad AB

Under perioden 2010-2015 har Eskilstunas detaljhandel en positiv utveckling om 9 % vilket är lägre än riksgenomsnittet om 12 %. Målsättningen är att handelsutvecklingsarbetet ska leda till en ökning av index till +100 år 2020. Förutom att man arbetar strategiskt för att säkerställa kompetensutveckling inom befintlig näring finns också ett behov av att öka medvetenheten, hos främst invånare i kommunen, genom ökad förståelse för hur konsumtionsmönster och val av inköp påverkar handel, restaurang och övrig service.

– Det inverkar även på våra framtida etableringar liksom i längden även vår arbetsmarknad säger Isabel Gölles.

Eskilstuna kommun har tillsammans med näringslivet i Eskilstuna startat projektet Affärsplan Eskilstuna för att gynna det lokala företagandet och där ingår nu handelsutvecklingsarbetet.

– Marknaden i Eskilstuna är attraktiv nu. Vi har många etablerare som tittar på Eskilstuna och visar intresse för vår stad. Att arbeta gemensamt och skapa synergier mellan både företagarna inom kommunen och allmänheten kommer att leda oss framåt, säger Niklas Edmark, biträdande näringslivschef på Eskilstuna kommun.

Samverkansgruppen för handelsutveckling i Eskilstuna består av Eskilstuna Innerstad AB,Gamla Staden, Tuna Park, Skiftinge,Folkesta handel, Destination Eskilstuna AB och Eskilstuna kommun. Gruppen startade sitt arbete vid årsskiftet 2013 och den första handelsindexrapporten beställdes för 2013.

Rapporten finns bifogad längre ned på denna sida.

För mer information

Isabel Gölles, VD Eskilstuna Innerstad, 072-704 39 59

Maria Ringström, Destinationsutvecklare Destination Eskilstuna, 0721-88 90 29

Niklas Edmark, Bitr. näringslivschef Eskilstuna kommun, 073-940 84 00

Destination Eskilstuna AB ska vara den samlade kraften för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka och bo, studera, verka och investera i för turister, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare.

Bolagets övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt varumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar.

Destination Eskilstuna AB - en del av Eskilstuna kommunkoncern.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy