Skip to main content

Varumärkesundersökning Eskilstuna 2016

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 15:17 CET

Under hösten 2012 startades ett omfattande varumärkesarbete av Eskilstuna kommun och Eskilstuna Marknadsföring (numera Destination Eskilstuna). Arbetet inleddes med en varumärkesundersökning där invånare i Eskilstuna via telefonintervjuer fick svara på frågor om stadens tillgångar och utmaningar. Även boende i övriga Sverige intervjuades, bland annat om hur väl de känner till Eskilstuna. Nu görs en uppföljande undersökning för att mäta resultatet av det pågående varumärkesarbetet.

Varumärkesundersökningen 2012 låg till grund för den varumärkesplattform som senare antogs av kommunfullmäktige och styrelsen för Eskilstuna Marknadsföring. I plattformen beskrivs bland annat tillgångar som en stolt industrihistoria, ett starkt föreningsliv, innovationsförmåga och välkända musikprofiler. Utöver varumärkesundersökningen, gjordes ett antal workshops med representanter för olika grupper i näringslivet och samhället. Ett platsvarumärke ägs av människorna som bor och verkar på platsen och det kräver en bred förankring.

Sex områden som formar bilden av Eskilstuna identifierades: industri, innovation, musik, idrott, miljö och hållbarhet. Konceptet EskilstunaEvolution utvecklades med dessa ord som ledstjärna. Sedan lanseringen i mars 2015 har arbetet med att etablera Eskilstunas varumärke fortsatt genom att involvera allmänheten och ta tillvara det lokala engagemanget. En digital verktygslåda har tagits fram som kan användas för att kommunicera en tydlig och stark bild av Eskilstuna, utifrån våra främsta tillgångar och vår vilja att utvecklas och göra evolution. Evolutionärsträffar för Eskilstunaambassadörer, utställningar i stadsmiljön och magasinet Eskilstunas Evolutionslära är andra exempel på hur konceptet har presenterats.

Under november genomförs 1500 telefonintervjuer med invånare i Eskilstuna, regionen och Sverige. Undersökningen görs av Markör på uppdrag av Destination Eskilstuna till en kostnad på cirka 150 000 kronor. Eskilstunas varumärkesundersökning 2016 presenteras i december och kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet för varumärket Eskilstuna.

Mer information:

www.eskilstunaevolution.se

Länk till rapporten Bilden av Eskilstuna som presenterar Varumärkesundersökning 2012: http://www.eskilstuna.se/PageFiles/201517/Bilden%20av%20Eskilstuna%202012_Rapport%20fr%C3%A5n%20Mark%C3%B6r.pdf?epslanguage=sv

Kontakt:

Elin Stenman, Marknadskommunikatör Destination Eskilstuna AB, elin@eskilstuna.nu, 070-744 99 09

Destination Eskilstuna AB ska vara den samlade kraften för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka och bo, studera, verka och investera i för turister, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare.

Bolagets övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt varumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar.

Destination Eskilstuna AB - en del av Eskilstuna kommunkoncern.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.