Skip to main content

Varumärket Eskilstuna – förslag till plattform klart för beslut

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 11:37 CET

Under året har arbetet pågått med att ta fram en varumärkesplattform för Eskilstuna. Ambitionen har varit att skapa ett brett nätverksarbete, en hög grad av involvering och sammantaget har ca 2000 invånare bidragit i arbetet.

I varumärkesplattformen sammanfattas invånarnas uppfattning om Eskilstuna och utifrån det definieras vilka vi är, vad som gör platsen speciell och vad vi vill att Eskilstuna ska associeras med. Genom att utgå från varumärkesplattformen i kommunikationsaktiviteter och platsutveckling kan vi bygga en tydlig och enhetlig bild av Eskilstuna och därmed tydliggöra Eskilstunas identitet och attraktivitet.

Den 17 december ska plattformen upp för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter för beslut i kommunstyrelsen den 14 januari och kommunfullmäktige den 30 januari.

Media bjuds nu in till en presentation av förslaget till varumärkesplattform.

Tid: 12 december kl 11.30

Plats: Eskilstuna turistbyrå, Rothoffsvillan

Medverkande:
Eva Norberg, kommunikationsdirektör, Eskilstuna kommun

Martin Roos, VD Eskilstuna marknadsföring

För mer information

Eva Norberg, 070-089 37 38

Martin Roos, 070-682 01 81


Eskilstuna Marknadsföring AB sedan 1996 haft Eskilstuna kommuns och näringslivets uppdrag att vara den samlade kraften för att synliggöra och marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka, bo och leva i, studera och verka i, för turister, andra besökare, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare. Bolaget ägs till 40 % av Eskilstuna kommun och till 60 % av näringslivet.

Eskilstuna Marknadsföring AB verkar huvudsakligen inom besöksnäringens tre områden privatturism, affärsturism samt evenemang. Vi driver Eskilstuna Turistbyrå, Eskilstuna Convention Bureau samt ansvarar för den operativa delen av varumärket Eskilstuna.

Eskilstuna Marknadsföring ska verka för Eskilstunas bästa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera