Media no image

​Nu lanseras det en solkarta till Eslövsborna

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 10:11 CET

I Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0 finns en antagen åtgärd gällande framtagande av solpotentialkarta över kommunen. Och i kommunen arbetar vi aktivt för att nå målet om ett fossilbränslefritt Skåne år 2020. En viktig del i målet är att vi investerar i en fossilfri elproduktion. 

- Solceller är en långsiktigt god investering för både miljön och plånboken och därför vill vi underlätta för alla som är intresserade av en egen solcellsanläggning, säger Lisa Lindblad, energisamordnare.

Som ett steg i detta har Eslövs kommun i samarbete med Kraftringen utvecklat www.solkartan.se till att omfatta även Eslöv. Med hjälp av Solkartan kan invånarna i Eslöv enkelt få en uppfattning om vilka förutsättningar de har för solelsproduktion på sina tak.

- Solkartan är ett mycket gott exempel på hur Kraftringen tillsammans med sina ägarkommuner kan främja produktionen av förnybar el. Genom att visa vilken potential taken har för att installera solceller vill vi göra solel mer tillgänglig för kommunens invånare, säger Sylvia Michel, vd på Kraftringen.

I samband med lanseringen av Solkartan bjuder Eslövs kommun in till en solskenskväll på Stadshuset den 30 januari om att bli sin egen solelsproducent. Under kvällen kommer Johan Nyqvist, verksamhetsledare för Solar Region Skåne, att berätta mer om hur solenergi kan bidra till en bättre framtid genom hållbar och trygg energiproduktion. På plats finns även kommunens energirådgivare och Kraftringens solcellsexperter för att svara på just dina frågor om solpaneler och solelsproduktion.

Anmälningsformulär och information finns på https://www.kraftringen.se/Privat/solceller/solsken-i-eslov

För ytterligare information om solkartan.se, vänligen kontakta:

Lisa Lindblad, Energi- och klimatrådgivare/Energisamordnare
Eslövs kommun
Tel: 0413-621 59
lisa.lindblad@eslov.se

eller

Anders Ekne
Kraftringen AB
Tel: 070-216 35 51
anders.ekne@kraftringen.se

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 33 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Eslövs kommun arbetar aktivt för att nå målet om ett fossilbränslefritt Skåne år 2020. En viktig del i målet är solceller som är en långsiktigt god investering för både miljön och plånboken. Därför har Eslövs kommun i samarbete med Kraftringen utvecklat www.solkartan.se. Med hjälp av Solkartan kan man få en uppfattning om vilka förutsättningar man har för solelsproduktion på sitt tak.

Läs vidare »
Media no image

Eslövs första publika laddstolpe för elbilar är klar att tas i bruk

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 09:36 CEST

I samband av Trafikantveckan invigs laddstationen i Badhusparken på måndag den 19 september klockan 13.30. Kommunalrådet Johan Andersson och Kraftringens VD Sylvia Michel medverkar och premiärladdar varsin elbil.

Just nu pågår en stor utveckling av infrastrukturen för elfordon i Sverige. Enligt en undersökning som gjorts av Elforsk, svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsbolag, visar det att tre av fyra svenskar är intresserade av att köpa en elbil.

­- Efterfrågan på laddplatser i kommunen har stadigt ökat och det känns viktigt att vi tillhandahåller laddstolpar för elbilsägare och samtidigt bidrar till förbättring av miljön, säger Lisa Lindblad, energisamordnare på Eslövs kommun.

Laddstationen kommer att bestå av två laddplatser för elfordon, modell semisnabbladdare med två uttag för samtidig laddning. Laddstolpens placering, parkeringen i Badhusparken, utmed Östergatan, är utvald för att parkeringen är offentlig och den ligger i anslutning till centrum.

Laddstationen har blivit verklighet genom ett samarbete med Kraftringen och ekonomiskt stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivsförordning. Det kommer även vara Kraftringen som sköter laddstationen och förser den med el.

- Antalet eldrivna fordon ökar nu snabbt i Sverige och därmed ökar också behovet av lättillgängliga laddmöjligheter. Kraftringen erbjuder lösningar för elbilsladdning hemma, på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Jag har själv goda erfarenheter av att köra en eldriven bil och vet hur viktigt det är att det skall vara enkelt att ladda bilen för att det skall fungera i vardagen, berättar Sylvia Michel, VD Kraftringen.

Projektets kontaktperson är Lisa Lindblad 0413-621 59, lisa.lindblad@eslov.se

*Klimatklivsförordningen genom Naturvårdsverker stödjer ekonomiskt lokala klimatinvesteringar för åtgärder som ger minskade utsläpp av växthusgaser. Stödet ges i första hand till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser per inversteringskrona. Naturvårdsverket tar också hänsyn till åtgärdernas möjlighet att bidra till spridning av teknik samt till åtgärdernas effekter på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning. 

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 33 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud.och många aktiva föreningar.

I samband med Trafikantveckan invigs laddstationen i Badhusparken på måndag den 19/9 kl 13.30. Kommunalråd Johan Andersson och Kraftringens VD Sylvia Michel medverkar och premiärladdar varsin elbil. Laddstationen består av två laddplatser för elfordon. Laddstolpen är placerad på parkeringen i Badhusparken, utmed Östergatan, för att ligga i anslutning till centrum.

Läs vidare »
Media no image

Dags för Trafikantveckan igen!

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 11:08 CEST

Trafikantveckan är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till ett hållbart resande. I Sverige är det Trafikverket som numera är samordningsansvarig.

Förra året deltog 90 svenska kommuner och 1873 europeiska städer totalt. I Eslöv anordnas det under veckan olika aktiviteter på gångfartsområdet utanför järnvägsstationen, som stängs av för motortrafik.

På lördag den 17 september är det familjedag med cykeln och elfordon i fokus. Då kan man få hjälp med enklare service på sin cykel, helt kostnadsfritt. Barnen kan göra cyklarna riktigt snygga och även sig själva med ansiktsmålning eller få ett ballongdjur. Det finns även möjlighet till att prova på både elcykel och elbil samt ställa frågor om solceller, elbilsladdning och bilpooler. Naturskyddsföreningen arrangerar en cykeltur i lagom tempo med start klockan 11.00

Sen fortsätter veckan med invigning av den första publika laddstationen för elbilar i Eslövs kommun, gratis zumba, skolbarn som kommer att bygga en mandalacykel och andra uppmuntringskampanjer för pendlare, cyklister och gångtrafikanter.

Veckan avslutas den 22 september med cykelauktion av omhändertagna cyklar. Det är 50 övergivna cyklar som kommunen omhändertagit och som nu har varit hos polisen för eventuellt återtagande som kommer att auktioneras ut. Auktionen börjar klockan 17.00 och man kan titta på cyklarna från klockan 16.00

Lisa Lindblad, är energi- och klimatrådgivare på Eslövs kommun:

-Kommunen har deltagit i Trafikantveckan sen 2010, men det var först i fjol som vi stängde av ett område och satsade på olika aktiviteter för hållbart resande, vilket blev lyckat och som vi nu fortsätter med i år.

Här finns hela programmet för veckan: www.eslov.se/trafikantveckan

Här kan man läsa mer om Trafikantveckan på Trafikverkets sida: http://www. trafikverket.se/trafikantveckan

Kontaktperson:

Lisa Lindblad 0413-621 59, lisa.lindblad@eslov.se

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud.och många aktiva föreningar.

Den 16-22/9 anordnar Eslövs kommun Trafikantveckan som är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till ett hållbart resande. I Eslöv anordnas olika aktiviteter på gångfartsområdet utanför järnvägsstationen. Den 17/9 är det familjedag med cykeln och elfordon i fokus. Sen fortsätter veckan med aktiviteter för att avslutas den 22/9 med cykelauktion av omhändertagna cyklar.

Läs vidare »
Media no image

​Äntlig invigning av lekplatsen i Trollsjön.

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 15:10 CEST

Lekplatsen i Trollsjön är en lekplats som används flitigt och den var ganska nedgången. Inför renoveringen söktes medel från Boverket utifrån deras satsning om jämställda offentliga miljöer, vilket också beviljades. Därmed kunde också Eslövs kommun genomföra en medborgardialog, för att ta reda på vad de som använder lekplatsen ville ha där.

Tillsammans med barn och organisationer som alla har kommit med idéer, synpunkter och önskningar har Eslövs kommun och konsultfirman Sweco kommit fram till det resultat som nu står där bland grönskande träd. Barnen har varit inbjudna barn från förskoleområdena Väster och Centrum och grundsärskolan Bredablick. Dessutom hölls en öppen workshop för både vuxna och barn. Organisationer som samarbetat är RBU (Risksförbundet för rörelsehindrade barn och unga), FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och Synskadades riksförbund.

Förslagen var väldigt många och blandade. Dessa har kokats ner till den lekplats som nu står där. Det har inneburit en hel del specialbeställningar, vilket har varit möjligt med tillskottet från Boverket. Det har blivit en stor drake, vilken kommer att utrustas med ljus i käften senare. Ett piratskepp ligger i sjön som är avmaterial som är lätt att ta sig fram på. Tornet är en kombination av prinsessslott och rymdraket, man väljer själv vad man vill det ska vara. Tornet kommer också att få belysning senare. Schacktmassorrna kommer att ligga kvar på lördag, för de ska formas till en liten pulkabacke senare i höst.

Gungor och sand finns naturligtvis också. Även de som till exempel sitter i rullstol ska ha möjlighet att leka i sanden genom den lite högre och något lutande sargen i ena änden av lekplatsen. Det finns olika sorters gungor för att passa många. Även du som använder rullstol kan gunga i Eslöv. Här finns nu kommunens första rullstolsgunga, där man rullar på hela stolen och kan på så sätt uppleva fartens vindar. Det finns mycket mer att utforska och leka med och det ska bli mycket spännande att se den intas på lördag!

Kontaktperson: Magnus Hall, magnus.hall@eslov.se, Kristoffer Tonning kristoffer.tonning@eslov.se, 0413-620 00

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

På lördag den 27 augusti klockan 14.00 är det dags att inta den nya lekplatsen. Lekplatsen har byggts utifrån barnens önskningar och drömmar. Under ett par veckor i höstas, fick cirka hundra barn komma till tals om vad de vill ska finnas på en lekplats. Nu står resultatet klart och redo att intas!

Läs vidare »
Media no image

Marieholmsbanans effekter i Eslöv

Nyheter   •   Jul 04, 2016 13:40 CEST

Därmed är Smålandsvägen och Norregatan stängda samtidigt. Fordonstrafik hänvisas till Harjagersvägen-Bruksgatan-Östergatan.

För cyklister och gående finns det fortfarande en överfart mellan de två tidigare järnvägskorsningarna. Den kommer att fortsätta vara öppen så länge det går för bygget, förhoppningsvis hela perioden. Dessutom finns en gång- och cykelväg vid Vångavägens förlängning, mellan Norrevång och Vångavägen. Tänk på att det är direkt farligt att vistas på övrigt spårområde, då det förekommer arbetstrafik där.

Norregatans järnvägskorsning kommer inte att öppnas för biltrafik igen. Under spåret kommer det att byggas en tunnel för gång- och cykeltrafik. Helt färdig kommer den att vara under våren 2017.

Vid den före detta överfarten via Smålandsvägen kommer det att byggas en tunnel för all slags trafik. Det blir separerade gång- och cykelbanor på båda sidorna av Smålandsvägen. Denna tunnel beräknas vara färdig i början av november 2016.

http://www.eslov.se/arkiv/2016overgripandenyheter/badenorregatanochsmalandsvagenstangdaentidframover.44884.html

Både Norregatan och Smålandsvägen i Eslöv stängda en tid framöver. Från och med 11 juli kommer även Norregatan att vara stängd i samband med byggandet av Marieholmsbanan. För cyklister och gående finns det fortfarande två öppna överfarter.

Läs vidare »
Media no image

​Eslöv ska tillsammans med nio andra kommuner bli fossilfria

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2016 13:18 CET

Vid projektets slut ska kommunerna i genomsnitt ha nått 100 procent fossilbränslefri elanvändning, minst 90 procent fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning samt minst 50 procent fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter Detta ska leda till minskade utsläpp av växthusgaser men också påverka andra samhällsaktörer att i sin tur minska sin användning av fossil energi.

Fem arbetspaket ska leda fram till målen

För att nå dessa mål, ska kommunerna jobba med fem olika paket i vilka kommunerna ska: 

 • inventera användningen av fossila bränslen, men även jobba med information inom organisationen och till medborgare.
 • analysera i vilken omfattning man använder fossila bränslen i sina egna bilar och ta fram åtgärder för att nå målen.
 • analysera klimatpåverkan från sina tjänsteresor och arbeta för andra alternativ, webbmöten, fossilfria alternativ och klimatkompensation.
 • efterfråga fossilfria alternativ hos sina leverantörer av fjärrvärme och annan uppvärmningsenergi.
 • söka lösningar för lokaler som kommunen hyr av andra fastighetsägare liksom för lokaler som kommunen själv hyr ut. Här kan gröna hyresavtal vara en möjlighet.

– Transportsidan är en stor bov i dag, säger Eric Eliasson på Länsstyrelsen Skåne, projektledare för Fossilbränslefria kommuner. Inte så mycket vad gäller kommunernas egna fordon, som när man anlitar transporttjänster och arbetsfordon. Så vi ska titta på hur man kan ställa krav i upphandlingar.

– Även i Eslöv är bilarna och transporterna en stor utmaning, säger Lisa Lindblad, energisamordnare på Eslövs kommun. Däremot har vi glädjande nog i kommunen 100 procent fossilfri el och för uppvärmningen är siffran 95 procent! Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel och sätter hårdare krav så att vi faktiskt lyckas med utmaningen, fortsätter Lisa. 

Projekten leds av Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Kommunförbundet Skåne och innefattar kommunerna Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

Frågor angående Eslövs kommuns delaktighet i projektet besvaras av Lisa Lindblad, energisamordnare, Eslövs kommun. lisa.lindblad@eslov.se 0413-625 67

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud.och många aktiva föreningar.

Fram till 2018 leder Länsstyrelsen ett projekt där tio skånska kommuner ska arbeta för att minska sin användning av fossil energi till ett minimum.

Läs vidare »
Media no image

Earth Hour med fackeltåg och Los Quattros

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2016 16:17 CET

Kvällen inleds på Stora torg i Eslöv. Samling vid fontänen för fackeltåget klockan 18.45. Klockan 19.00 startar fackeltåget som får sällskap av Eslövs trumkår.

Vid Trollsjön, närmare bestämt Rotundan blir det eldshow med en eldkonstnär, cirka klockan 19.30. Efter det kommer Popkören och Los Quattros och bjuder på underhållning.

Café Våfflan håller öppet under hela kvällen och det blir korvgrillning och överraskning för barnen.

 • -Vi gör det här för att uppmärksamma att alla faktiskt kan göra något för vårt klimat, säger Kenneth Kallin, projektledare för eventet, och att det är viktigt att vi gör nånting.
  Tillsammans med energirådgivaren har vi tagit fram en broschyr med fem enkla steg på vad man, som privatperson, kan göra, vilket faktiskt gör skillnad, fortsätter Kenneth.

Earth Hour, världens största miljömanifestation. I år äger Earth Hour rum för tionde året runt om i världen. Inititativtagare är Världsnaturfonden WWF. Att släcka lamporna under Earth Hour är en politisk symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar. Earth Hour är inte en energisparkampanj.

 • - Med COP21 har vi nu ett internationellt klimatavtal, som slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader. Det är en historisk överenskommelse för människor, djur och natur. Men det räcker inte med avtalet, vad världen nu gör de kommande åren är helt avgörande för klimatet. I år handlar Earth Hour om hur Sverige ska vara med och bidra till en 100 procent fossilfri värld. Tillsammans är det faktiskt möjligt, men politiker och andra beslutsfattare måste agera omgående, säger WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén.

Nedsläckning i Trollsjön klockan 20.30. Evenemanget är slut cirka 21.00 och har fri entré.

För frågor angående Earth hour, kontakta Eslövs kommuns miljöstrateg Marie Brandt

marie.brandt@eslov.se 0413-627 64

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud.och många aktiva föreningar.

Lördagen den 19 mars hålls världens största miljömanifestation, Earth Hour, med fackeltåg för tredje året i rad här i Eslöv. Fackeltåget går till Trollsjön där det blir eldshow samt uppträde av Los Quattros och Popkören.

Läs vidare »
Media no image

Eslöv kommer att få sin första offentliga laddstolpe för elbilar

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2016 09:10 CET

Eslövs kommun vill underlätta och uppmuntra större användning av elfordon. Hittills har det bara funnits en laddstolpe i Eslöv som inte är tillgänglig för allmänheten. Detta ska nu ändras alltså.

Pengar har sökts från Naturvårdsverket som enligt klimatklivsförordningen* beviljar ekonomiskt stöd till åtgärder som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Naturvårdsverket bidrar med nästan 70% av kostnaden och resterande står Eslövs kommun för.

Laddstolpens placering, parkeringen i Badhusparken är utvald för att parkeringen är offentlig och den ligger i anslutning till centrum.

 • -Vi får ofta förfrågningar om laddstolpar för elbilar, säger Lisa Lindblad, energisamordnare på Eslövs kommun. Det är viktigt att infrastrukturen även innehåller laddstolpar, så att de som använder elfordon har en god tillgänglighet och trygghet att man kan ladda.
 • -Vi kommer att påbörja upphandlingen för installationen så fort projekteringen är klar och räknar med att stolpen kommer på plats under hösten 2016, fortsätter Kristina Jönsson, trafikingenjör på Eslövs kommun.

Betalningen för laddningen kommer att ske genom ett speciellt laddkort eller en app på mobilen.

Projektets kontaktperson är Lisa Lindblad 0413-621 59, lisa.lindblad@eslov.se

*Klimatklivsförordningen genom Naturvårdsverker stödjer ekonomiskt lokala klimatinvesteringar för åtgärder som ger minskade utsläpp av växthusgaser. Stödet ges i första hand till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser per inversteringskrona. Naturvårdsverket tar också hänsyn till åtgärdernas möjlighet att bidra till spridning av teknik samt till åtgärdernas effekter på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning. 

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna, med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

​Nu kommer det äntligen att bli möjligt att ladda sin elbil även i Eslöv. Naturvårdsverket har beviljat pengar till Eslövs kommun för att sätta upp en laddstolpe i Badhusparken i Eslöv, vilket kommer att göras under året. Det kommer vara möjligt för två elfordon att ladda samtidigt.

Läs vidare »
Media no image

Trafikantveckan i full gång!

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2015 09:58 CEST

Det är Naturvårdsverket som genom sin upplysningskampanj bjuder in kommuner att delta för att motivera till ett hållbart resande, men även uppmuntra att man i städer på olika sätt underlättar för invånarna att använda alternativ till bilen.

Förra året deltog 87 kommuner i Sverige i kampanjen och 2 012 städer i hela världen, mestadels i Europa.

I Eslöv kommer de flesta av aktiviteterna att hålla till på gångfartsområdet utanför Eslövs järnvägsstation, men även Löberöd har fått påhälsning och Harlösa står näst på tur idag, onsdag.

På torsdag (17/9) blir det gratis film på Bian i Eslöv. Det är Fredrik Gerttens dokumentär Bikes vs Cars som visas. Filmen handlar om kampen mellan massbilism och cyklister och den börjar klockan 19. Eftersom det är begränsat antal platser, så behöver man anmäla sig på hemsidan eller genom att ringa 0413-623 71.

På fredag (18/9) blir det cykelauktion av omhändertagna cyklar. Det är 67 övergivna cyklar som kommunen omhändertog tidigt i våras, som nu har varit hos polisen för eventuellt återtagande som kommer att auktioneras ut. Auktionsförrättare är Håkan Ottosson. Auktionen börjar klockan 17.00 och man kan titta på cyklarna från klockan 16.00

När Håkan håller auktioner så går det undan, så det gäller att vara på tårna och ha kollat in utbudet innan.

-Det här är viktigt att uppmärksamma och uppmuntra ett hållbart resande, så för första gången har vi gjort Trafikantveckan så här stor och dessutom spärrat av ett område i stan, säger Karolina Wallberg, trafikmiljösamordnare på Eslövs kommun.

Lisa Lindblad, som är tf energi- och klimatrådgivare på Eslövs kommun fortsätter:

-I vår Energi- och klimatplan har vi som mål att kommunorganisationen ska bli fossilfri till år 2020, men vi vill även visa medborgarna att det finns alternativa färdmedel till fossilbränslefordon och hur ett hållbart resande gynnar både individen och miljön.

Här finns hela programmet för veckan: www.eslov.se/trafikantveckan

Här kan man läsa mer om Trafikantveckan på Naturvårdsverkets sida: http://www.naturvardsverket.se/trafikantveckan

Kontaktperson:

Karolina Wallberg, trafikmiljösamordnare, Eslövs kommun 072-236 23 29

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud.och många aktiva föreningar.

Den här veckan anordnar Eslövs kommun Trafikantveckan. En vecka då vi vill motivera till att cykla, gå och använda kollektivtrafik samt uppmärksamma alla dessa som redan gör detta! Vi anordnar en mängd olika aktiviteter under veckan, bland annat visar vi gratis film imorgon torsdag och på fredag är det cykelauktion.

Läs vidare »
Media no image

Prova att gå på glödvandring under Earth Hour i Eslöv!

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2015 16:00 CET

Redan veckan innan kommer Earth Hour att uppmärksammas. I Eslövs skolor kommer det att finnas ett pedagogiskt material om skolmaten och hur den påverkar klimatet. Erikshjälpen, med Kristina Warming i spetsen, kommer att genomföra en modevisning och en föreläsning under temat Återbruk.

På lördagens kväll den 28 mars kommer det att, precis som i fjol, gå ett stämningsfullt fackeltåg från Stora torg i Eslöv till Trollsjön. För att skapa en mysig och intim stämning håller man i år till på Rotundan. När fackeltåget anländer så möts man av musik från ungdomsorkestern från Kulturskolan och Attitude 69 dansar sin vinnardans från Streetstar dance school challenge, som passande nog handlar om miljöförstöringen. Café Våfflan kommer att hålla öppet och även ha korvgrillning.

Vinnarna för de två tävlingar som Eslövs kommun arrangerar koras också denna kväll. Den ena tävlingen handlar om hur vi kan spara energi. Här handlar det inte om kvantitet utan om den smartaste eller mest finurliga sättet. Den andra tävlingen är en fototävling med tema: En ljusare framtid. Alla är välkomna att med tävlingsbidrag, både ett och flera!

När det elektriska ljuset slocknar klockan 20.30 drar vi oss mot glödbädden, där vi mindre modiga kan imponeras av de mer modiga som provar att gå på glödbädden. De har då fått en introduktion och genomgång av Per Hill och Tina Dahl från Firewalk.
Deltagandet i glödbäddsvandringen är kostnadsfri för anmälda deltagare.

- Förra året arrangerades fackeltåget för första gången och det här året har vi utvecklat konceptet lite, säger Marie Brandt, miljöstrateg på Eslövs kommun. Vi vill på ett positivt sätt uppmärksamma klimatfrågan och nu hoppas vi många vill delta!

Kontaktperson: Marie Brandtmarie.brandt@eslov.se
0413-627 64 

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud.och många aktiva föreningar.

Den 28 mars är det, för nionde året i rad, dags för Earth Hour och att släcka lamporna en timme. För att uppmärksamma detta klimatevent, anordnar Eslövs kommun även i år ett fackeltåg från Stora torg till Trollsjön. De som vågar kan dessutom vara med om en riktigt häftig upplevelse, nämligen att gå på glödande kol!

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Miljö och samhällsbyggnad
 • nzanluypcvfiqambnasb.nclimkisdolantsder@eslov.bhse
 • 0413-623 71
 • 0708-401 191
Jag jobbar som kommunikatör för förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad på Eslövs kommun. Här... Visa mer

Om Eslövs kommun

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud.och många aktiva föreningar.

Adress

 • Eslövs kommun
 • Gröna torg 2, 241 31 Eslöv
 • 241 80 Eslöv
 • Vår hemsida