Skip to main content

Forskningssamarbete ska lyfta Eslövs förskolor

Nyhet   •   Jul 10, 2018 15:33 CEST

I Eslöv satsar vi stort på våra förskolor och den långsiktiga visionen är att erbjuda Sveriges bästa förskola. I linje med det bedriver vi en rad satsningar.

Den senaste satsningen görs i samarbete med IFous – ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola – och forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan. Detta ska utveckla pedagogiken och öka förutsättningarna för barns lärande.

Eslövs vision är att till 2025 vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. I visionen har de kommunala och fristående förskoleverksamheterna som samhällsinstitution en stor roll och den gemensamma målbilden är tydlig – Eslöv ska bli den bästa förskolekommunen i Sverige.

– Det är vår målbild och vi arbetar med en rad löpande insatser för att uppnå den, säger Lotta Månsson, förskolechef på Ekebackens förskola.

Ingår i nationellt forskningsprojekt

En av insatserna startade vårterminen 2018 med forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan, i samarbete med IFous. Programmet sker i nära samarbete med Malmö Universitet och tillsammans med åtta kommuner i Sverige. Under tre år kommer medverkande forskare att löpande presentera vetenskapligt grundade teorier som ska prövas och testas i den lokala förskoleverksamheten.

– Vårt mål med att medverka i programmet är att öka förskolans kvalitet och status genom att ge förskollärarna rätt verktyg för att bedriva undervisning, förklarar Lotta.

Kompetensutveckling – med läslyftet och ICDP

Förskolepersonal i Eslövs kommun erbjuds även kompetensutveckling via bland annat Läslyftet. Det innebär att förskollärare med kollegialt lärande som grund ska få en möjlighet att stimulera språk-, läs- och skrivutveckling i sina verksamheter. Även ICDP, vägledande samtal, är en metod som används för att kompetensutveckla medarbetarna.

– Med ICDP vill vi öka medvetenhet och kvalitet i bemötande och samspel hos pedagoger men även hos barn och dess föräldrar, förklarar Lotta och fortsätter:

– Några av förskolorna i Eslöv arbetar även utifrån Reggio Emilia-filosofin, bland annat på Ekebackens förskola där jag är verksam som förskolechef.

– Det handlar om att vi utgår från det kompetenta barnet och hela tiden vägleder, utmanar och följer barns intresse och nyfikenhet. Det grundar sig i målsättningen att uppmuntra förskolebarnens kontinuerliga kunskapsutveckling och skapa förutsättningar för framtidens förskola, avslutar hon.

Fakta: Eslövs satsningar i förskolan

  • Forskningsprojekt med Ifous – Flerstämmig undervisning i förskolan. Åtta kommuner i Sverige är med och forskare från Malmö Universitet är knutna till kommunerna.
  • Läslyftet
  • Kapprumsbibliotek (Ett kapprumsbibliotek är ett bibliotek i ett kapprum. Biblioteket tillhandahåller böcker som är valda med hänsyn till ålder på barnen och speglar en mångfald av intressen etc.)
  • Språk-, läs – och skrivutvecklare i förskolan
  • Utbyte med Reggio Emilia i Italien (Reggio Emilias filosofi utgår från tanken att alla barn föds rika, nyfikna och kompetenta med en drivkraft att utforska sin omvärld tillsammans med medforskande pedagoger)
  • ICDP – utbildning kring bemötande i förskolan
  • Digitalisering – all tillsvidareanställd personal har en iPad
  • Pedagogistatjänster (en pedagogista fungerar som en pedagog åt andra pedagoger)
  • Ateljeristatjänster (en ateljerista skapar förutsättningar i miljö och material, ger konstnärliga redskap, inspirerar och utmanar nyfikenhet hos barnen)