Skip to main content

Positiv utveckling i grundskolorna

Nyhet   •   Feb 21, 2013 15:18 CET

Allt är inte mörkt i skolans värld! Grundskolorna i Eslövs kommun har under 2012 förbättrat sina studieresultat och fått ökad lust att gå till skolan. Det framgår av Barn och Familjs årsredovisning. Efter en tillsyn förra året förklarade skolinspektionen att Eslöv har en väl fungerande skola.

Elevernas lust att gå till skolan ökade förra året. 82 procent av eleverna i årskurs fem och 67 procent av eleverna i årskurs sju har alltid eller nästan alltid lust att gå till skolan.

Eslöv ligger över riksgenomsnittet i de nationella proven, på alla delprov i årskurs 3 och 6.

I det utvecklingsarbete som skolorna bedriver ingår bland annat lovskola, studiecoacher, ökad personaltäthet på 7-9-skolor, resurspedagog, studiehandledning och viss dubbelbemanning.

Barn och Familj genomför också stora satsningar på fortbildning. Målet är att alla elever ska ha behörighet till gymnasiestudier, god självkänsla och gott självförtroende.