Skip to main content

​Nu lanseras det en solkarta till Eslövsborna

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 10:11 CET

I Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0 finns en antagen åtgärd gällande framtagande av solpotentialkarta över kommunen. Och i kommunen arbetar vi aktivt för att nå målet om ett fossilbränslefritt Skåne år 2020. En viktig del i målet är att vi investerar i en fossilfri elproduktion. 

- Solceller är en långsiktigt god investering för både miljön och plånboken och därför vill vi underlätta för alla som är intresserade av en egen solcellsanläggning, säger Lisa Lindblad, energisamordnare.

Som ett steg i detta har Eslövs kommun i samarbete med Kraftringen utvecklat www.solkartan.se till att omfatta även Eslöv. Med hjälp av Solkartan kan invånarna i Eslöv enkelt få en uppfattning om vilka förutsättningar de har för solelsproduktion på sina tak.

- Solkartan är ett mycket gott exempel på hur Kraftringen tillsammans med sina ägarkommuner kan främja produktionen av förnybar el. Genom att visa vilken potential taken har för att installera solceller vill vi göra solel mer tillgänglig för kommunens invånare, säger Sylvia Michel, vd på Kraftringen.

I samband med lanseringen av Solkartan bjuder Eslövs kommun in till en solskenskväll på Stadshuset den 30 januari om att bli sin egen solelsproducent. Under kvällen kommer Johan Nyqvist, verksamhetsledare för Solar Region Skåne, att berätta mer om hur solenergi kan bidra till en bättre framtid genom hållbar och trygg energiproduktion. På plats finns även kommunens energirådgivare och Kraftringens solcellsexperter för att svara på just dina frågor om solpaneler och solelsproduktion.

Anmälningsformulär och information finns på https://www.kraftringen.se/Privat/solceller/solsken-i-eslov

För ytterligare information om solkartan.se, vänligen kontakta:

Lisa Lindblad, Energi- och klimatrådgivare/Energisamordnare
Eslövs kommun
Tel: 0413-621 59
lisa.lindblad@eslov.se

eller

Anders Ekne
Kraftringen AB
Tel: 070-216 35 51
anders.ekne@kraftringen.se

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 33 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.