Skip to main content

TRAVEAS AB DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2015

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 09:07 CEST

”Traveas Sports Media befäster sin position som sport-mediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp”


Här kan du läsa rapporten i sin helhet. Nedan följer en summering.


Sammanfattning januari–juni 2015

Nettoomsättning: 12,3 mkr (8,7 mkr), tillväxt: 41%

Rörelseresultat, EBITDA: 512 tkr (437 tkr)

Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -552 tkr (11 tkr)

Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 kr (-0,01 kr)

Sammanfattning april–juni 2015

Nettoomsättning: 5,9 mkr (3 mkr), tillväxt: 97%

Rörelseresultat, EBITDA: -477 tkr (-193 tkr)

Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -733 tkr (-417 tkr)

Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 kr (-0,01 kr)

Perioden april-juni påverkas negativt av en felaktig periodisering om 250 tkr som egentligen borde bokförts under perioden jan-april. För halvåret blir det ingen skillnad..

Perioden april-juni påverkas av en extraordinärkostnad om ca 200 tkr i samband med merarbete för uppsättning av koncernredovisningsstruktur efter förvärvet av Stampen Sports Media AB i dec 2014.

Jämförande tal från 2014 inom parantes. Siffrorna för perioden jan-juni 2015 baserar sig på Traveas som koncern. Jämförbara siffror för perioden jan-juni2014 baserar sig på Traveas som enskilt bolag


Väsentliga händelser under det andra kvartalet och efter periodens slutTraveas

- Traveas ingår samarbete med AdaptADX och lanserar en annonsprodukt för programmatiska köp mot målgruppen sportintresserade. Ett viktigt steg i Traveas vision om att ta positionen som Sveriges ledande media bolag inom sport. Ett tiotal sportsajter har redan anslutit sig till Traveas annons-börs inom sport.

- Integration av förvärvet Stampen Sports Media går enligt plan.

- Traveas Sports Media lanserar Golfing.se som mobilapp – ett ”Omni” för golfälskare

-Golfing.se blir officiell mediapartner till Nordea Masters och Helsingborg Open 2015.

Läs mer om senaste nytt på http://www.traveas.com.

VD-ORD

Bästa aktieägare!

För cirka åtta månader sedan tog Traveas AB formellt över ägandet av Stampen Sports Media. Under denna period har vi arbetat hårt dels med positioneringen av Traveas Sports Media som Sveriges ledande sport-mediabolag samt med integrationen av Stampen Sports Media i Traveas struktur. Vi kan nu glädjande konstatera att allt är på plats vad gäller organisation, processer, rutiner och framförallt har vi nu full fart framåt som en gemensam verksamhet.

Vid sidan av den dagliga affären så har vi nu tagit ett viktigt steg i vårt digitala erbjudande tack vare vårt fördjupade samarbete med AdaptADX. Med deras plattform som sista pusselbit på plats lanserar vi nu under eget varumärke (Traveas Sports+) vår helt egna annonsprodukt för programmatiska köp mot målgruppen sport. Genom den tydliga positioneringen av annonsprodukten så skapar vi möjlighet för ökad försäljning mot inte bara våra egna sajter utan vi möjliggör för andra sportsajter att ansluta sig till vårt sport-nätverk, och därmed få tillgång till våra annonsköpare. Vid sidan av alla de sajter som vi själva äger eller redan representerar så har ytterligare fem sportsajter anslutit sig inom områdena fotboll, golf, skidåkning och trav. Vi kommer aktivt att fortsätta jobba för att ansluta fler sportsajter till vår annonsprodukt löpande.

Med representation inom de största sporterna samt denna annonsprodukt har vi en plattform, rutiner och processer att kunna växa utifrån. Vår framtida tillväxt sker genom att sluta fler samarbeten med digitala sportsajter och/eller identifiera potentiella bolag att förvärva. Den långsiktiga lönsamheten kommer nu komma genom de skalfördelar och synergier som vi kan skapa genom denna plattform. Det är vår övertygelse att vi, när vi nu blir en större aktör med ökad räckvidd, kommer att stärka positionen som det mest intressanta bolaget för annonsörer som vill nå målgruppen sportintresserade.

Vad gäller det finansiella resultatet för perioden så ligger netto-omsättningen för första halvåret på en tillväxt om 41%. Resultatet är bättre jämfört med samma tid förra året, även om vi ligger något efter plan. För perioden april-juni så belastas resultatet av en felaktig periodisering om ca 250 tkr som egentligen skulle ha bokförts i perioden jan-april. Värt att nämna är även en extraordinär kostnad om ca 200 tkr kopplat till extra redovisningsarbete i samband med att Traveas övergått till koncernredovising.

Summa summarum så fortsätter vi leverera en god tillväxt i kombination med ett positivt EBITDA resultat (512 tkr) för första halvåret. Vår prognos, som är mer eller mindre enligt ursprungsplanen så kommer vi ha ett negativt EBITDA resultat för tredje kvartalet och ett positivt EBITDA resultat för fjärde kvartalet. Helårsprognosen ligger fortfarande fast om ett positivt EBITDA resultat.

Styrelse och ledning har uppmärksammat det låga intresse för Traveas aktie på Aktietorget och kommer därför under hösten att börja arbeta mer aktivt med kommunikation mot investerare för att göra bolaget mer känt.

Gustaf Karling

Verkställande Direktör

Traveas AB (publ)

TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER APRIL-JUNI 2015

Nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade under perioden med 41%, till 12,3 mkr (8,7 mkr).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet försämrades under perioden till EBITDA -477 tkr (-193 tkr), EBIT -733 tkr (-417 tkr).

Rörelseresultatet påverkas negativt av en felaktig periodisering om 250 tkr som egentligen borde ha bokförts under perioden jan-april. För halvåret blir det ingen skillnad. Perioden påverkas också av extraordinär kostnad om ca 200 tkr i samband med merarbete för uppsättning av koncernredovisingsstruktur efter förvärvet av Stampen Sports Media AB i dec 2014.

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick under perioden till -1,3 mkr (-1,5 mkr).

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Traveas en soliditet om 29%.

Finansiell ställning

Traveas har en hanterbar likviditet för befintlig rörelse.

Marknadsutsikter

Traveas har goda marknadsutsikter baserat på den position som bolaget har/håller på och skapar mot målgruppen sportintresserade. Med den grund som nu har lagts, med en stor räckvidd genom de sportsajter som bolaget äger och representerar i kombination med en annonsbörs under eget varumärke, bedömer ledning och styrelse att bolaget har stora möjligheter att utvecklas fortsatt positivt (se mer under VD-ord).

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 juni 2015 var 37 269 641 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter andra kvartalets utgång har Traveas 328 aktieägare.

Personal

Antal anställda uppgick vid periodens slut till 18 personer.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Traveas revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport juli-september, 12 november, 2015

Bokslutskommuniké 2015, 26 februari, 2016

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Karling
Verkställande Direktör
Tel: 0707-66 26 80
E-post: gustaf@traveas.com

TRAVEAS SPORTS MEDIA – NUMBER ONE IN SPORTS MEDIA

Traveas Sports Media når via egna nätverket Traveas Sports+ 700 000 unika sportintresserade personer varje vecka, och är Sveriges snabbast växande sportmediabolag. Vi äger, driver och ansvarar för ett flertal intressestyrda sportsajter som exempelvis Svenskafans.com, FanTV, Golfing.se, SvenskaRaceFans.com och Tennis.se. Samtliga sajter drivs och utvecklas i vår egen webb-, app- och annonseringsplattform som är navet i verksamheten. Vid sidan av detta ansvarar Traveas också för annonsförsäljning från andra externa sportmedier som tidningen Svensk Golf och Norsk Golf med de tillhörande sajterna Golf.se och Norskgolf.no.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.