Skip to main content

Traveas Aktieägarbrev 2014

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2014 11:39 CET

Kära aktieägare,

Nu är vi tillbaka efter en skön julledighet där vi har fått tid att tänka igenom det år som har varit. Förmodligen har 2013 varit det mest händelserika året hittills, och vi i ledningen är väldigt glada och stolta över det vi åstadkommit under året. Nu ser vi mycket fram emot allt spännande som kommer att hända under 2014.

Till att börja med, Traveas går just nu igenom en organisatorisk förändringsprocess för att bättre kunna möta den expansion som båda våra affärsområden Media och Technology står inför, och skapa än bättre förutsättningar för att förädla och växa respektive affär. Detta gör vi genom att skapa en koncernstruktur med ett noterat holdingbolag (Traveas AB, fortsatt noterat på Aktietorget) och två dotterbolag – Traveas Media AB och Traveas Technology AB. Båda dotterbolagen blir helägda av moderbolaget. Du som aktieägare i Traveas AB blir därmed aktieägare i moderbolaget av en koncern som består av två fina bolag inom media- och teknologiområdet, med varsin spännande resa mot fortsatt tillväxt.

Jag skulle med detta brev därför vilja passa på att förtydliga dessa båda bolags verksamheter samt ledningens syn på framtida utveckling i dem.

Den som är intresserad av entreprenörsskap i allmänhet, och vårt bolags spännande utveckling i synnerhet, råder jag dessutom att läsa ”Traveas the Story”. Det är hela berättelsen om vår historia med fördjupande information om Traveas Media och Traveas Technology. Det är, om vi får säga det själva, en i allra högsta grad intressant företagsresa som vi är väldigt stolta över.

Redan här kommer dock en förkortad sammanfattning av den viktigaste informationen för respektive bolag:

Traveas Media AB är ett säljbolag i mediabranschen. Därtill är vi även en outsourcing-partner för hela processen kopplad till att sälja tryckta och digitala annonser i media såsom annonshantering, kampanjuppföljning och affärsutveckling. Med vår erfarenhet och kunskap hjälper vi våra kunder (mediaägare och publicister) att bli ledande mediakanaler i sitt slag. Vår mission; Att förvandla innehåll till värden.

Traveas Media har idag uppdrag från Svenska Golfförbundet och resebyrågruppen eTRAVELi, samt nyligen kontrakterade Norska Golfförbundet. Vårt uppdrag är att sälja annonser i respektive uppdragsgivares mediakanaler. Genom dessa uppdrag har vi ett annonsförsäljningsansvar inför 2014 för en portfölj om cirka 42 mkr, och redan nu säkrade förutsättningar för en tillväxt för Traveas Media från 2013 om strax över 20 procent. Traveas Medias affärsmodell bygger på att vi får provision på genomförd försäljning. Traveas Media beräknas att omsätta cirka 11 mkr under 2014 med en lönsamhet om 10-15 procent.

Traveas Media växer genom att vinna nya uppdragsgivare. Ledning och styrelse ser mycket positivt på Traveas Media, en redan solid och väldigt pålitlig verksamhet. Bolaget har långa kontrakt med sina uppdragsgivare som kommer att kunna utvecklas organiskt med god lönsamhet utan några behov av externt kapital.

Traveas Technology är ett bolag som erbjuder molnbaserade tjänster för så kallad ”Sales & Marketing Automation”. Via plattformen The AncillaratorTM hjälper vi våra kunder att öka försäljningen i befintliga säljkanaler samt att driva merförsäljning av kompletterande och relevanta produkter och tjänster via olika digitala kommunikationskanaler såsom e-post, mobil, appar, webb, sociala medier etc.

Traveas Technology´s kunder är i väldigt stor utsträckning aktörer i resebranschen, en bransch som i kölvattnet av Ryanairs framfart har stora utmaningar med lönsamheten, då pressade priser på flygstolar kapat i princip samtliga marginaler worldwide.

Branschen är därmed tvungen att hitta nya intäktsströmmar för att kunna fortsätta att vara lönsam, och då växer behovet av att kunna erbjuda produkter som kompletterar ursprungsköpet. Allra helst produkter och tjänster som då också har bra marginaler.

Konkret exempel: En resebyrå säljer en flygstol med väldigt låg (eller ingen) marginal. Då kan de t.ex. komplettera med ett hotellerbjudande, hyrbil samt taxi till flygplatsen, produkter som har bra marginaler. Och här kommer plattformen The AncillaratorTM in, genom att automatiskt hjälpa resebyrån att koppla ihop dessa kompletterande produkter baserat på ursprungsbokningen. Plattformen säkerställer också att erbjudandet går ut i den för stunden mest relevanta kommunikationskanalen (web, epost, mobilt etc), för att på så sätt maximera förutsättningarna att detta kan leda till merförsäljning för resebyrån.

Därtill hjälper plattformen till med både analys och optimering för att beräkna vilka produkter som ackumulerat över tid driver mest intäkter, samt hur man fångar upp kunder som man tappat på vägen mot köp, så kallad re-targeting och ”winback”.

Plattformen lämpar sig även för branscher utanför reseindustrin, om vi kan identifiera stora mängder rådata att kapitalisera på, i kölvattnet av redan existerande digitala transaktioner. Ett sådant exempel är vårt samarbete med Svenska Golfförbundet, där alla bekräftelser som skickas efter att en golfbokning gjorts på någon golfbana i Sverige, skickas som unika och berikade bekräftelsemail via vår plattform The AncillaratorTM.

Traveas Technologys affärsmodell bygger på löpande och repetitiva transaktionsintäkter. Plattformen är helt skalbar och kostnader i systemet för varje ny kund är relativt låg, vilket borgar för en framtida mycket god lönsamhet. Därtill har bolaget en del intäkter från startavgifter vid igångsättandet av en ny kund samt konsultintäkter för eventuella specifika kundanpassningar.

Under hösten gick Traveas Technology in i ett tekniskt, marknadsmässigt och strategiskt samarbete med ett amerikanskt mjukvarubolag som heter Cornerstone Information Systems som innebär att vi därmed kan läsa av bokningsdata från vilken resebyrå som helst i världen. Traveas och Cornerstone har skapat en teknisk integration mellan varandra för att kunna skicka denna bokningsinformation på ett säkert sätt.

För Traveas Technology är detta ett fantastiskt genombrott då det är den tekniska integrationen mellan oss och kunder som varit den enskilt största bromsklossen för vår internationella tillväxt sedan bolaget grundades. Med detta samarbete ersätter vi teknisk integration med lite pappersarbete, vilket gör det möjligt för en resebyrå, oavsett var i världen de befinner sig geografiskt, att börja nyttja Traveas plattform The AncillaratorTM. Så fort kunden gett oss auktorisation att läsa av deras bokningsinformation denna väg kan vi börja leverera våra tjänster.

En affärsplan är därför utarbetad där Traveas Technologys omsättning från 2013 varit relativt blygsam, men där 2014 blir året då Traveas Technology och plattformen The AncillaratorTM ska etablera sig som ett globalt varumärke inom ”Sales & Marketing Automation”, med starkt fokus på resebranschen i ett första steg. Anledningarna till att vi under en överskådlig tid fokuserar på resebranschen är flera. Dels har branschen ett mycket tydligt behov av så kallade ”ancillary sales” (merförsäljning av kompletterande produkter), och dels har Traveas Technology redan ett högt anseende i branschen tack vare goda referenser från viktiga nyckelkunder på vår hemmamarknad i Norden. Vi blir ofta kontaktade och inbjudna som talare på olika branschmässor, forum och konferenser inom de europeiska resenäringen.

Denna tämligen aggressiva tillväxtplan kräver såklart ett flertal investeringar i personal, försäljning, marknadsföring och kommunikation för att fullt ut lyckas. Följden av det är att 2014 kommer vara ett investeringsår. Men enligt plan är ambitionen att redan under 2015 uppnå en betydande omsättning med god lönsamhet. Tack vare affärsmodellen som är transaktionsbaserad och att mycket av utvecklingskostnaderna redan är tagna blir hävstången kraftfull. Alla transaktionsintäkter i den löpande operativa driften är dessutom repetitiva intäkter, månad för månad vilket borgar för en långsiktig intäkt och lönsamhet.

Ledningen och styrelsen utvärderar därför olika möjligheter för att kunna springa snabbare ute på denna globala marknad, med hjälp av expansionskapital. Ett flertal djupgående dialoger pågår med både institutionella investerare som privata investerargrupper som är intresserade av att investera i Traveas Technology, för att på så sätt hjälpa oss att kunna öka tempot i detta bolags bearbetning av den globala marknaden. Mer information kring detta återkommer vi till senare.

Summering för hela Traveas som koncern:

Ledningen ser mycket fram emot att få fortsätta utveckla båda dessa bolag och välkomnar er alla att vara med på vår fortsatta resa.

Traveas management genom Gustaf Karling,

VD Traveas AB

Ps. Glöm nu inte att läsa den bifogade ”Traveas the Story”.


Traveas – the best of two worlds: Technology & Media

We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media.

TRAVEAS TECHNOLOGY - Every digital booking carries hidden values. Traveas services enrich these bookings to become powerful communication and sales tools. Traveas mobile and email services helps more than 40 companies in various industries in 11 different countries to expose their hidden assets. Our mission is ”To enrich transactions”. To enrich something means to add value, either economically or qualitatively. We do both.

TRAVEAS MEDIA - Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: "To turn content into value".

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy