Skip to main content

ESSVE hjälper dig att hitta rätt produkt

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 11:37 CET

Pressmeddelande 2010-11-23

ESSVE hjälper dig att hitta rätt produkt

ESSVE:s mål är att bli kundernas förstahandsval inom lim- och fogsortimentet. Space Management, optimal skyltning och placering av varor, är deras främsta vapen.

Space Management är ett etablerat koncept inom dagligvaruhandeln sedan lång tid tillbaka, där produkternas placering är en av framgångsfaktorerna. Inom bygg- och industrisektorn är konceptet inte lika etablerat, även om ESSVE arbetat med det i ett antal år.

– Jag är övertygad om att en av anledningarna till att ESSVE är marknadsledande på infästningar beror på att de jobbat hårt med att placera produkterna i butiken på ett lättöverskådligt och genomtänkt sätt, säger Pieter Kjellberg Space Manager på ESSVE.

Optimalt för kunderna

I det nya hyllkonceptet för lim- och fogprodukter har ESSVE utgått ifrån kundens perspektiv och utformat ett koncept som bygger på att det ska vara enkelt att hitta rätt produkt. Inledningsvis gjordes en grundläggande analys av försäljningsdata i butik och djupintervjuer med butikspersonal och kunder.

Där framkom att kunderna:  • söker en lösning på ett problem och inte en produkt
  • vet vad de ska göra men inte vad de ska användaInsikten blev att kunden vill ha rätt information men inte all information. Det resulterade i att ESSVE presenterar information om produkterna i tre steg. Tydliga toppskyltar och en köpguide som besvarar frågan om vad som fungerar till vilken tillämpning, tydliga hyllkantsettiketter som besvara de första följdfrågorna kring varje produkt samt att den tekniska informationen ges först på själva förpackningen.

Enligt butikens önskemål  • Butikernas behov var mer komplext och de efterfrågade:
  • smartare utnyttjande av butiksyta
  • enklare lösningar för att hålla snyggt och fylla på i hyllan
  • smarta hjälpmedel för att kunna guida slutkund rätt
  • färre antal varianter av produkternaFör att leva upp till butikens krav på en smart och överskådlig avdelning togs nya stabila tråg med automatisk matning fram. För att lättare kunna erbjuda kunderna service att hitta rätt produkt togs fysiska färg- och materialprover fram. ESSVE har även rationaliserat bort alla produkter som kan anses överlappa samt valt att exponera universalprodukter i större utsträckning, vilket gör att de löser fler uppgifter med färre artiklar.

– Vi är stolta över det nya lim- och fogkonceptet och känner oss trygga i det. Vi har lyssnat på kund och butikspersonal och utformat ett koncept utifrån deras önskemål. Vi har fått mycket positiv feedback från de butiker som testat det nya lim- och fogkonceptet under en sexmånadersperiod, säger Pieter Kjellberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Sebell, Brand Manager ESSVE, + 46 8 623 61 31 +46 70 623 28 78 mattias.sebell@essve.se

Pieter Kjellberg, Space Manager ESSVE, +46 8 623 61 72, +46 70 603 39 14pieter.kjellberg@essve.se

 

Om ESSVE:
ESSVE har funnits sedan 1970 och är marknadsledande i Norden på infästningslösningar till bygg- och verkstadsindustrin. Produkterna sträcker sig från små skruvar till kraftiga infästningar för dammkonstruktioner. Företaget erbjuder även bygg- och industribranschen tillförlitliga verktyg för trä- och metallarbete. ESSVE har 225 medarbetare och kontor i nio länder. Huvudkontoret ligger i Sollentuna, Stockholm och centrallagret i Ulricehamn. Sedan 2004 ingår ESSVE i B&B TOOLS-koncernen.  www.essve.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera