Skip to main content

Arbetsgivaren får ökat rehabiliteringsansvar

Nyhet   •   Jun 19, 2018 11:15 CEST

Från och med den 1 juli 2018 får arbetsgivaren en lagstadgad skyldighet att senast dag 30 upprätta en plan för återgång om en medarbetare beräknas vara frånvarande på grund av sjukdom i mer än 60 dagar. För Euro Accidents kunder som omfattas av rehabiliteringsförsäkringen ComeBack blir det ingen skillnad mot tidigare.

Syftet med den nya lagen är att stärka medarbetarnas möjlighet till rehabilitering och underlätta återgången till arbetet efter en sjukperiod.

– Det är bra att det blir mer fokus på medarbetaren i rehabiliteringen. Men i de flesta fall förlängs sjukskrivningen i flera etapper, eftersom det är svårt för en läkare att kunna fastställa hur lång sjukskrivningen blir i början. Det är bättre för alla om rehabiliteringsinsatserna kan komma i gång tidigare, än att vänta på att tidsgränserna ska passera, säger Marie Fristedt, produktchef Hälsa på Euro Accident.

Bestämmelserna om arbetsgivarens skyldighet att upprätta en plan kommer att införas i en ny paragraf, 30 kap. 6 §, i socialförsäkringsbalken.

För Euro Accidents kunder som har rehabiliteringsförsäkringen ComeBack blir det ingen skillnad mot tidigare. Tidigast den åttonde (8) och senast den tjugonde (20) sjukdagen ska en anmälan göras till Euro Accident när en medarbetare blir sjuk. Vid upprepad korttidsfrånvaro eller vid risk för långtidssjukskrivning kan anmälan göras direkt.

När anmälan kommit in och godkänts håller en professionell och erfaren rehabkoordinator på Euro Accident aktivt i hela processen.

– HR, chef och medarbetare får hjälp med kartläggning, planering, samordning, rådgivning, mål och åtgärder samt uppföljning och slutrapport. Vi arbetar numera i huvudsak med insourcade rehabkoordinatorer för att minska tidsspannet mellan anmälan och insats så mycket det går. Just tidsfaktorn är väldigt viktig för nå goda resultat, säger Marie Fristedt.

Visste du att …

... alla företag och medarbetare som har Euro Accidents PlanSjuk-försäkring har också Samtalsstöd och rehabiliteringsförsäkringen ComeBack utan extra kostnad.

... målet är att det som mest ska ta en vecka från det att Euro Accident tar emot anmälan till att den första insatsen är i gång.

... drygt 70 procent av de som har fått hjälp med rehabilitering via Euro Accidents rehabiliteringsförsäkring kan börja arbeta helt eller delvis igen inom en tolvmånadersperiod.