Skip to main content

Hälsocoach i försäkringen ska underlätta comeback

Nyhet   •   Okt 12, 2016 11:00 CEST

Nu kan även hälsofrämjande insatser för livsstilsförändring ingå som en del i en rehabiliteringsplan genom rehabiliteringsförsäkringen ComeBack.

Under en rehabiliteringsprocess är det inte ovanligt att det är faktorer i både livsstil och på arbetsplatsen som samverkar och leder till en hög korttidsfrånvaro eller sjukskrivning under en längre tid.

– Vi har kunnat erbjuda någon att få hjälp hos en psykolog, men hittills har det saknats strukturerat stöd för att hjälpa till att förändra livsstilsrelaterade problem som påverkar välmåendet. Med nya hälsofrämjande insatser i försäkringen får våra kunder bättre förutsättningar för en hållbar rehabilitering, säger Therese Leijonhufvud, produktchef Hälsa & Sjukvård på Euro Accident.

Om rehabiliteringsledaren, som koordinerar insatserna, bedömer att hälsofrämjande insatser behövs som en del i rehabiliteringen tar medarbetaren och en hälsocoach tillsammans fram en individuell handlingsplan med mål för hälsan.

Den fysiska aktiviteten är grunden, men det kan också handla om stöd och verktyg inom stress, kost och mental träning. Under tre månader får medarbetaren tillgång till personlig coachning och fri träning på en träningsanläggning. I planen ingår också utvärdering och uppföljning.

– De här insatserna kan sättas in i ett tidigt skede, till exempel vid risk för en långtidssjukskrivning eller vid återkommande korttidsfrånvaro. Om vi kan fånga upp och åtgärda det med tidiga insatser hoppas vi att behovet av större och längre insatser ska minska. De kan också vara en förutsättning för att andra rehabiliteringsåtgärder ska få effekt. Det är bra för arbetsgivaren, medarbetaren och för oss som står för sjukförsäkringen i slutändan, säger Therese Leijonhufvud.