Skip to main content

Beståndsöverlåtelsen till Euro Accident Livförsäkring AB är klar

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2018 09:11 CEST

Berörda myndigheter har godkänt en överlåtelse av försäkringsavtal från National General Insurance Luxembourg S.A. och National General Life Insurance Europe S.A. till Euro Accident Livförsäkring AB. Överlåtelsen genomfördes per den 1 oktober 2018.

Euro Accident Livförsäkring AB är därmed ny försäkringsgivare till Euro Accidents försäkringar och tar över alla rättigheter och skyldigheter enligt försäkringsavtalen.

Överlåtelsen påverkar med andra ord varken avtal, villkor eller premier och bolaget har samma medarbetare, ledning och ägare som tidigare.

– Euro Accident har haft en fantastisk utveckling med en premietillväxt på över 350 procent det senaste decenniet. Med etableringen som försäkringsbolag i Sverige skapar vi ökad transparens och trygghet för våra försäkringstagare, försäkrade och samarbetspartners och en stabil grund för fortsatt utveckling i Sverige och Norden, säger Thomas Petersson, VD för Euro Accident Livförsäkring AB.

För mer information, kontakta:
Thomas Petersson
VD, Euro Accident
E-post: thomas.petersson@euroaccident.com
Telefon: 070-779 38 10

Med vision om att skapa en trygg och frisk värld genom hållbara medarbetare tillhandahåller Euro Accident försäkringar plus hälsa via förmedlare och partners.

Euro Accident är ett företag i stark tillväxt med över 1 miljard kronor i premieomsättning och över 200 anställda på kontor i Göteborg, Köpenhamn, Malmö, Stockholm, Växjö och Örnsköldsvik.

Sedan 2013 är Euro Accident en del av National General Holdings Corp. (NGHC). NGHC är ett publikt amerikanskt bolag. Aktien handlas på NASDAQ.