Vanguard Sverige

1-dags Introduktion till Systemtänkande

Evenemang

14
JAN
Scandic Hotel Copenhagen
  -
På denna introduktionsdag till Systemtänkande introducerar Vanguards experter en rad kontraintuitiva sanningar för deltagarna. Taiichi Ohno’s innovation – Toyota Production System – visade vilket enormt inflytande ett radikalt och annorlunda tankesätt kring utformning och ledning av arbetet kan få på organisationens operationella resultat. Istället för att leda organisationen enligt traditionella principer började Ohno att leda organisationen som ett system. Vanguard är ledande på detta område inom tjänstesektorn. Vi har under de senaste 25 åren utvecklat och testat det som numera är allmänt erkända metoder för att leda tjänsteorganisationer som system.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget