Långholmen Hotell & Restaurang

100 år sedan sista avrättningen i Sverige - minnesskulptur avtäcks på Långholmen

Evenemang

23
NOV
Långholmsmuren 20 (Kronohäktets entré)
-   -

Avtäckelsen förrättas av Anna-Greta Leijon, f.d. justitieminister och uppvuxen på Långholmen.