Nulink - Linköpings näringslivsbolag

100 dagen 2011

Evenemang

01
JUN

Under den årliga 100-dagen träffar politiker och tjänstemän från Linköping kommun inte mindre än 100 företag!

Syftet med dagen, är att representanter från kommunen och från näringslivet ska mötas och få en bättre förståelse för varandras vardag men också för att skapa en dialog som kan underlätta de fortsatta kontakterna.