Nordiska Afrikainstitutet

16 SEPTEMBER: FÖRELÄSNING PÅ 'ABF' I STOCKHOLM

Evenemang

16
SEP
ABF-huset, Sveavägen 41
  -

Globaliseringen ställer arbetare mot varandra över nationsgränser. Kan arbetare i olika länder förenas i ett gemensamt handlande?
Ett internationellt forskningsprojekt, som resulterat i boken Labour and the Challenges of Globalization, presenteras och diskuteras. Nya samverkansformer mellan traditionella fack och den informella sektorns arbetare,
inte minst i Afrika, redovisas