Lunds universitet

25 medicinska föreläsningar

Evenemang

24
MAR
 
Kan transplanterade stamceller bota tumörsjukdomar? När kan infektioner leda till hjärtsjukdomar? Går det att hitta den genetiska bakgrunden till diabetes och fetma? Hur påverkas hjärnan hos ett barn som föds mycket för tidigt? Dessa och många andra frågor tas upp på ”Den translationella forskningens dag” i Lund fredagen den 24e mars. "Translationell" är ett nytt begrepp som handlar om forskningens väg från sjukvården till laboratoriet och tillbaka. Translationell forskning utgår från frågor som väckts inom vården, genomförs i laboratoriet och förs sedan förhoppningsvis tillbaka till vården i form av nya sätt att behandla patienterna. Det är Medicinska fakulteten och de två universitetssjukhusen i Lund och Malmö som står för forskningsdagen. Med 25 olika föreläsningar vill man berätta för fakultetens studenter och alla intresserade sjukhusanställda om all den forskning som är både patient- och laboratorieanknuten, och som berör bl a neurologiska sjukdomar, inflammationssjukdomar, cancer, fetma och aptitreglering samt fosters och nyfödda barns utveckling. Arrangemanget pågår på Universitetssjukhuset i Lund kl 9-16 den 24.3. Media är välkomna att delta i hela eller delar av dagen. Ett översiktligt samt ett detaljerat program finns på www.med.lu.se/forskning/den_translationella_forskningens_dag. Mer information Cecilia Sjöholm, cecilia.sjoholm@med.lu.se, 046-222 31 78 eller 0708-61 68 68, eller Ingela Björck, ingela.bjorck@info.lu.se, 046-222 76 46.