Vetenskapsrådet

60 miljoner till svensk genusforskning - möt de internationella bedömarna

Evenemang

27
NOV
Föreläsningssal Linné, Vetenskapsrådet Regeringsgatan 56, Stockholm
 
Kreativitet, nytänkande och konkreta planer på hur man ska bli internationellt ledade inom området är de viktigaste urvalskriterierna när en internationell bedömarpanel för första gången ska utse Centers of Excellence inom genusforskning. Ett av de viktigaste målen för utlysningen är ökad internationalisering av forskningen. Grupperna som utses ska kunna fungera som ett nav i europeisk genusforskning. Det är Vetenskapsrådet hittills största satsning inom området genusforskning. Totalt fördelas 60 miljoner till dessa Centers of Gender Excellence. Tio ansökningar från sex universitet inkom. Dessa ansökningar har granskats av några av de internationellt mest välrenommerade forskarna inom området. Måndagen den 27 november fattas beslut om vilka grupper som får stöd. Direkt efter mötet presenterar några forskare ur den internationella bedömmargruppen vilka miljöer som får stöd vid en presskonferens på Vetenskapsrådet. Deltar gör gruppens ordförande, Professor Marian Simms, Political Studies Department, University of Otago, New Zealand och de två ledamöterna Professor Sara Arber, University of Surrey, Dept of Sociology, England och Professor Susan P Phillips, Queen´s University, Dept of Family Medicine, Canada. Tid: 14.00, 27 november, 2006 Plats: Föreläsningssal Linné, Vetenskapsrådet, Regeringsgatan 56, Stockholm Obs! Anmälan till pressansvarig Annakarin Svenningsson, senast fredag 24 november Mer information: Frågor besvaras av: Vera Novakova, Forskningssekreterare, tfn: 08-546 44 147 De sökande miljöerna är: Gunilla Bjerén, Centre of gender excellence, Stockholms universitet Maud Eduards, Politics and gender - at the national, European and global level, Stockholms universitet Margaretha Fahlgren, Uppsala Centre for Gender Research: Nature/Culture Boundaries and Transgressive Encounters, Uppsala universitet Ulla M Holm, Platform for contesting coceptualisation of "doing gender and"... in Gender studies, Göteborgs universitet Lisbeth Larsson, Renegotiating gender, archive lives, Göteborgs universitet Britta Lundgren, Challenging gender - a research programme at Umeå advanced gender studies, Umeå universitet Nina Lykke, Gendering EXcellence - GEXcel: towards a European Centre of Excellence in transnational and transdisciplinary studies of changing gender relations intersectionalities and embodiment Linköpings universitet Ulf Mellström, Gender, science and technology. The development of a Centre for Gender Excellence in Science and Technology, Linköpings universitet Karin Schenck-Gustafsson, Center of excellence in Gender Medicine, Karolinska Institutet Tytti Soila, Women´s creative agency and public arenas in the cinema century, Stockholms universitet