A-COM Communication Aktiebolag

A-Com kallar till årsstämma den 20 september 2007

Evenemang

20
SEP
Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 4, i Stockholm.
 
Aktieägarna i A-Com AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 20 september 2007 klockan 16.00. Bolagsstämman avhålles i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 4, i Stockholm.