Sveriges Behandlingshem

Årskonferens 2009 - Relationer inom vård, omsorg och behandling

Evenemang

23
APR
Hotel Clarion, Stockholm
-   -
Privo och Sveriges Behandlingshem arrangerar gemensamt årskonferensen 2009! Sedan över ett år tillbaka har diskussioner förts kring olika sätt att samverka mellan de branschorganisationer som finns inom privat vård, omsorg och behandling, och konferensen är ett led i detta arbete. Vi kommer att diskutera samgående inför beslut på respektive organisations årsmöte.