Sveriges Veteranförbund (SVF)

Årsmöte

Evenemang

24
MAR
Amf 1, Berga, Haninge
 
Årsmöte 24-25 mars 2012 kommer att hållas vid regementet Amf 1, Berga. Vi får besök av ÖB Sverker Göranson, Stf Insats generalmajor Anders Brännström och överstelöjtnant Anders Stach C Veteranavdelningen, därtill blir vi runt 100 medlemmar som närvarar. Jens J. Aagaard A/S kommer att lämna över en check till Förbundet för den del av försäljningen av "From Soldier to Soldier" armbanden som ska tillfalla Fredsbaskrarna.