Beijer Alma AB

Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Evenemang   •   Feb 21, 2007 10:06 CET

28
MAR
MIC-aulan, Polacksbacken, Hus 6 Rullan, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala
 

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 mars 2007, klockan 18.00, i MIC-aulan, Polacksbacken, Hus 6 Rullan, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala.