Nordea Bank AB

Årsstämma i Nordea den 5 april 2006

Evenemang

05
APR
Aula Magna, Stockholms universitet
 
Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) kallar idag till årsstämma onsdagen den 5 april 2006 kl.10.00 svensk tid i Aula Magna, Stockholms universitet. Aktieägare kan även delta i bolagsstämman via telekommunikation i Bella Center i Köpenhamn och Finlandiahuset i Helsingfors. Kallelsen till årsstämman publiceras idag i Dagens Nyheter, Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Statstidende, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Kallelsen finns dessutom tillgänglig på Nordeas hemsida www.nordea.com. Nordeas Annual Report för 2005 publiceras idag torsdagen den 2 mars 2006 på www.nordea.com. Rapporten utkommer i tryck i mitten av mars. Ett sammandrag av Annual Report på danska, engelska, finska, norska och svenska finns att hämta på bankkontoren från och med mitten av mars. För ytterligare information: Boo Ehlin, informationschef Sverige, +46 8 614 8464