Rikspolisstyrelsen

Åtal i ärendet Bobby Äikiä

Evenemang

02
MAY
Eksjö
 

Den 2 maj kommer kammaråklagare Erik Handmark att inge åtal mot Bobbys mor och hennes sambo. I samband med att åtalet inges kommer den del av förundersökningen som åtalet omfattar att bli offentlig. Beställda exemplar av förundersökningen kommer att delas ut kl 11.00 i Eksjö (plats meddelas senare).

Förundersökningsprotokollet som omfattar knappt 2000 sidor samt en cd med textmaterial och en DVD med filmmaterial från bl.a. vallning och rekonstruktion beställs på informationsenheten, Polismyndigheten i Västra Götaland, på denna e-postadress. Självkostnadspris cirka 2000 kr kommer att faktureras direkt av tryckeriet. Fakturaadress ska anges i beställningen.

Presskonferens
En presskonferens kommer att hållas i Eksjö den 2 maj klockan 12.00 (plats meddelas senare). Vid presskonferensen kommer kammaråklagare Erik Handmark samt personal från polisen att närvara. Direkt eftter presskonferensen ges möjlighet till enskilda intervjuer. Separat inbjudan kommer.

Huvudförhandlingen kommer att inledas den 9 maj i Eksjö Tingsrätt.

Sänt av
Mats Glansberg
informationschef
Polismyndigheten i Västra Götaland
031-739 20 10