BelBin Assessment

Ackreditering i Belbin Teamroller 29-30 September

Event

29
SEP
www.villapauli.com Villa Pauli Strandvägen 19 Djursholm, Stockholm
-   -
BelBin Assessments utbildar handledare i användningen av Dr Belbins forskningsresultat och de verktyg som tagits fram via forskningen; bl a E-Interplace® och Teamopoly®. Vi erbjuder nu en tvådagarskurs som ger rätt och kunskap att använda sig av Belbins testsystem E-Interplace®. Önskas en djupare utbildning erbjuder vi också en licensieringskurs på sex dagar fördelat på tre tillfällen.