Lasse Andersson

Adhd och aspergers ur ett livsperspektiv

Evenemang

14
MAY
Visby Gotland Se även www.adhd-coaching.se eller www.biljettplatsen.se
  -
En föreläsning om ADHD och Aspergers syndrom Ger vi alla barn och vuxna samma möjlighet till en god utbildning och bra vardag efter just deras förutsättningar. Ser vi till att anpassa undervisningen och stödet i vardagen efter individens behov eller styr den egna budgeten. Lasse Andersson kommer att ta upp hur de olika funktionshindren tar sig uttryck för individen och hur vi kan hjälpa dem med att anpassa verksamheten och nyttja den kunskap vi besitter. Är det bara negativt med att ha ADHD eller Aspergers syndrom eller kan det finnas möjligheter i dessa diagnoser? Är man verkligen sin diagnos eller är man ett barn eller vuxen med diagnos? Kan du som pedagog, boendestödjare osv vända det negativa till något positivt för individen? Ser vi möjligheterna?

Registrering

Anmäl dig till evenemanget