Lasse Andersson

Adhd och aspergers ur ett livsperspektiv

Evenemang

14
MAY
Visby Gotland
  -
En föreläsning om ADHD och Aspergers syndrom Ger vi alla barn och vuxna samma möjlighet till en god utbildning och bra vardag efter just deras förutsättningar. Ser vi till att anpassa undervisningen och stödet i vardagen efter individens behov eller styr den egna budgeten. Lasse Andersson kommer att ta upp hur de olika funktionshindren tar sig uttryck för individen och hur vi kan hjälpa dem med att anpassa verksamheten och nyttja den kunskap vi besitter. Är det bara negativt med att ha ADHD eller Aspergers syndrom eller kan det finnas möjligheter i dessa diagnoser? Är man verkligen sin diagnos eller är man ett barn eller vuxen med diagnos? Kan du som pedagog, boendestödjare osv vända det negativa till något positivt för individen? Ser vi möjligheterna? I föreläsningen tas följande ämnen upp: • Diagnosernas kriterier • Hur tar sig ovanstående kriterier sig ut i vardagen? • Barnet i förskolan, skolan och vuxenlivet • Metoder • Förhållningssätt • Hur anpassar vi skolan? • Är allt bara jobbigt? • Kognition • Perception • Du som förälder, pedagog eller annan personal • Skapa ett självständigt liv • Coachingbaserat stöd - hur tänker vi? • Vilka problem kan finnas? • Vilka metoder kan vi använda? • Coaching, framtidens modell • Hur förhåller vi oss utifrån vår kunskap om Npf? • Coaching fullt ut • Hur känner vi igen en person, med tex ADHD, utan diagnos? • Principer för en bra kommunikation med brukaren • Att lägga upp ett möte • Att arbeta med planer och struktur

Registrering

Anmäl dig till evenemanget