ADULUX AB

Adulux Lighting Academy - Utbildningsresa med fokus på LED-belysning och -teknologi

Evenemang

05
NOV
5-6 nov Utbildning LED-belysning och -teknologi Karsten Hinney, Akzentlicht, Düsseldorf, www.akzentlicht.de 7 nov Utbildning Belysning och -teknologi Davide Casarano, C Luce, Truccazzano, Milano, www.cluce.it Förfrågan om deltagande, välkommen att kontakta Adulux på info@adulux.com.
-
Under de senaste hundra åren har det skett en fullständig explosion av kunskap. Fördubblingstakten på kunskap är uppskattningsvis omkring 7 år. Det innebär att allt vi bedömer som viktig kunskap idag endast kommer att representera 50 procent om sju år. Och om fjorton år kommer det endast att utgöra 25 procent. Varje person som vill behålla sin position inom sitt yrkesområde och nå framgång måste också fördubbla sin personliga kunskap vart sjunde år. Med denna anekdot som bakgrund besöker ett par av våra leverantörer för att lära oss det senaste om LED-belysning och -teknologi. Vi besöker Akzentlicht i tyska Düsseldorf för att därefter besöka italienska C Luce i Truccazzano, Milano.