Fredrika Bremer Förbundet

Är kvotering en samhällsfråga?

Evenemang

20
MAR
Konditori Vete-Katten Kungsgatan 55/Gamla Brogatan 30 i Stockholm. T-bana T-centralen eller Hötorget.
 
Könsrollerna i hemmen, snarare än inom företagen, styr kvinnors möjligheter att nå företagsledande positioner. Det anser Filippa Jennersjö, IT-chef på ICA. IT-chef är en av de ledningsbefattningar som har lägst andel kvinnor och IT-branschen är ett mansdominerat yrkesområde. Filippa anser att man inte behöver vara specialist för att bli en bra IT-chef; det är viktigare att se till behovet av bra ledarskap, annars separeras IT från den övriga verksamheten. Svenska företagsledningar utgörs till 27 procent av kvinnor visar en undersökning av revisionsbyrån Grant Thornton. Ansvaret att skapa mer jämställda företagsledningar ligger på alla. – Kvotering, som ofta nämns i sammanhanget, är ingen lätt fråga anser Filippa. Det kan vara ett bra medel för att nå någonstans, men det räcker inte. Män måste vilja dela föräldraansvaret, kvinnor måste vilja satsa för att nå de ledande positionerna och företagen måste hitta arbetssätt som ger både balans i livet och framgång. I stort är det mer en samhällsfråga än en företagsfråga. Välkommen att träffa Filippa Jennersjö på frukostseminarium! Vi bjuder på kaffe och fralla. Anmälan senast fredag den 16 mars till kansli@fredrikabremer.se