IQ Samhällsbyggnad

Är Skåne redo för en samhällsomvandling?

Evenemang

17
JAN
Form/Design Center, Lilla Torg 9, Malmö
  -

Presentation av IQ Samhällsbyggnads idéskrift: Välkomna till en träff med utblickar, framtidsvyer och insikter kopplat med utbyten för att tillsammans ta oss an frågan - är vi redo för en samhällsomvandling?

Med idéskriften Är vi redo för en samhällsomvandling? vill IQ Samhällsbyggnad intensifiera och konkretisera debatten kring vad vi måste förändra och vilka åtgärder vi behöver göra för att åstadkomma lösningar inför framtiden. Skriften inspirerar och ställer frågor att fundera kring och utveckla vidare. Träffen riktar sig till dig som arbetar med forskning och utvecklingsfrågor inom eller med anknytning till samhällsbyggnadssektorn.

Efter en inledande presentation från IQ Samhällsbyggnad presenteras idéskriftens innehåll och frågeställningar, samt reflektioner ur ett regionalt perspektiv i Skåne. I en workshop kommer vi därefter att i ambulerande grupper att diskutera innehållet och fördjupa frågeställningarna kring de sex identifierade trenderna i skriften.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget