Akademikernas a-kassa

Akademikernas a-kassa anordnar seminarium om a-kassans framtid

Evenemang

26
NOV
Akademikernas a-kassa
  -
"Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet" är namnet på den sittande socialförsäkringsutredningen. Men vad krävs för att arbetslöshetsförsäkringen ska vara hållbar, ge människor trygghet och snabbt leda till ny sysselsättning? Att hög och varaktig arbetslöshet ger allvarliga sociala och samhällsekonomiska problem är alla överens om. Men när det kommer till hur arbetslösheten ska bekämpas kan åsikterna gå isär - kampen mot arbetslösheten blir ett politiskt vägval. Karl-Oskar Lindgren, statsvetare vid Uppsala universitet, har undersökt vilka vägar det finns för att uppnå full sysselsättning och betonar bland annat vikten av arbetslöshetsförsäkringens utformning. Han inleder seminariet som sedan fortsätter i en paneldebatt med Sven-Erik Österberg (S), Gunnar Axén (M), Anna Ekström, Saco och Pär Andersson, Svenskt Näringsliv. Diskussionen avslutas med en reflektion av Irene Wennemo, sekreterare i socialförsäkringsutredningen. Seminariet hålls i Akademikernas a-kassas lokaler den 8 december. För frågor och anmälan kontakta Alexandra Oljans Ahlin, alexandra.oljans.ahlin@aea.se, 070-740 46 74 eller Annika Stenberg, annika.stenberg@aea.se, 070-396 33 63.