Alcon Sverige AB

Alcon inbjuder till vetenskaplig sammankomst under rubriken ”Adjunctive medical therapy: New evidence and treatment strategies”

Evenemang

24
NOV
24 nov: Malmö, Ängelholm, Göteborg 25 nov: Eskilstuna, Stockholm 26 nov: Umeå Föreläsningens målgrupp är i första hand glaukomintresserade läkare
-   -

Hur ska man tänka när man väljer medicinsk behandling, när det finns så
mycket att ta hänsyn till? IOP-sänkande effekt, perfusionstryck, tolerabilitet
och följsamhet är några av faktorerna som måste beaktas.
I valet av behandling bör också uppmärksammas att behandlande läkare och patient värderar olika egenskaper hos läkemedlet. Blir både läkare och patient nöjda är det naturligtvis en fördel för behandlingsresultatet.
Med ovan nämnda faktorer blir det viktigt att läkaren har en klar strategi hur
han/hon ska fortsätta sin behandling med tillägg eller byte, gärna i flera led framöver.
Professor Ingeborg Stalmans kommer under sin föreläsning att fokusera på patientfall och förmedla ny evidens och sina egna erfarenheter med
strategier till ett lyckat behandlingsresultat.
Professor Ingeborg Stalmans
Professor Ingeborg Stalmans, M.D., PhD., är glaukomexpert och idag ansvarig för ögonkliniken och glaukomenheten University Hospital Leuven, Belgien.
Hennes nuvarande forskning fokuserar på retinal (anti-)angiogenesis och sårläkning vid glaukomkirurgi. Ingeborg Stalmans är en uppskattad talare och är bl a rådgivare åt World Glaucoma Association inom ämnena neuroprotektion, okulärt blodflöde och medicinsk behandling. Hon har flera publikationer på sin meritlista.